Search

Mentoring program Impakt: obuka „Računovodstvo i finansije za obrtnike i preduzetnike“

Računovodstvo i finansije za obrtnike i preduzetnike tema je druge obuke održane u okviru Mentoring programa Impakt, kojeg realizira Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u saradnji sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Tokom obuke preduzetnici, korisnici aktivne mjere samozapošljavanja Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, imali su priliku upoznati se sa specifičnostima računovodstva za obrtnike i preduzetnike, kao i sa načinima adekvatnog upravljanja finansijskim tokovima poslovnog poduhvata. Vrste i načini plaćanja poreskih obaveza za pojedine kategorije obrtnika i preduzetnika bila je tema od posebnog interesa za učesnike obuke. Obuku je realizirala konsultantska kuća Revicon d.o.o. Sarajevo.

Obuke u okviru Mentoring programa Impakt nastavljaju se obukom na temu Marketing i prodaja, tokom koje će učesnici programa imati priliku saznati više o elementima marketinga miksa, formiranju cijena, razvoju kanala distribucije i sl. uz direktan rad na konkretnim primjerima.


Mentoring program Impakt realizira Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, u saradnji sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a sa ciljem da se korisnicima aktivne mjere samozapošljavanja Službe, pored finansijske osigura i dodatna stručna i mentorska podrška u očuvanju i daljem razvoju njihovih poslovnih poduhvata.

Druge objave u kategoriji