Search

Mobilni biro uvršten u Program rada i sistematizaciju za 2017.g. Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Nakon što je Radna grupa za implementaciju Reformskog paketa Službe za zapošljavanje BPK u novembru 2015.g. razvila koncept i Metodologiju Mobilnog biroa Goražde, menadžment Službe je reorganizacijom resursa u Službi provodila aktivnosti Mobilnog biroa počevši u martu te je obuhvatila desetine sela u Bosansko-podrinjskom kantonu i tako pružila administrativne i savjetodovne usluge za nezaposlene kojima odlazak u grad predstavlja značajan finansijski izdatak. Mobilni biro predstavlja jedinstven i inovativan pristup javnih službi za zapošljavanje koji omogućava najugroženijim kategorijama nezaposlenih pristup do usluga javnih službi, a posebno je važno da je troje mladih iz ruralnih područja koji su kroz Mobilni biro uključeni u savjetovanje, dobili zaposlenje. Na kraju, Mobilni biro od iduće godine prestaje biti pilot aktivnost, te je uvršten u Program rada za 2017.g. kao redovna aktivnost Službe za zapošljavanje BPK za što su osigurani ljudski resursi koji su najvažniji za redovno i kvalitetno odvijanje ove aktivnosti, te će dva evidentičara i tri savjetodavca biti zaduženi za provođenje Mobilnog biroa, što je formalno regulisano i kroz sistematizaciju radnih mjesta. Pored ovih Služba je od novembra 2016.g. u potpunosti primijenila novo Uputstvo za rad Biroa te su do sada održana 3 info seminara sa 12 osoba (100% odziv), dok se 60% novoprijavljenih opredijelilo za individualno savjetovanje za koje se izrađuju Individualni planovi zapošljavanja te ih se uključuje u programe aktivnih mjera zapošljavanja. 

Plan posjeta Mobilnog biroa za januar 2017 je već dostupan: 

 

Plan MOBILNOG BIROA za JANUAR

 

 
ČETVRTAK/PETAK UTORAK/PONEDJELJAK ODGOVORNA OSOBA:  
05.01.2017.

(ČETVRTAK)

Vitkovići

(10:00 – 11:00h)

 

 

 

 

10.01.2017.

(UTORAK)

Vranići

(09:00 – 10:00h)

Stručni saradnik

Evidentičar

 

 
  Osanica

   (11:00-12:00h)

 

 

 
 

12.01.2017

(ČETVRTAK)

 

 

Bogušići

(10:00 – 11:00h)

17.01.2017

(UTORAK)

Ilovača

(09:00-10:00h)

 

Stručni saradnik

Evidentičar

 
Berič

(11.15 -12.15h)

 

 
Sadba

( 10:30 – 11:00)

 
27.01.2017

(PETAK)

 

 

 

Jabuka

 (11:00 –12:00h)

23.01.2017

(PONEDJELJAK)

Hrenovica (11:00-12:00)
Prača

(12.30-13:30)

Stručni saradnik

Evidentičar

 

 

Druge objave u kategoriji