Search

Na obuci savjetodavaca JUSZZKS učestvovali i poslodavci: Inside, FORMAT i HUB387

Od 11-29.decembra je u toku prvi dio programa praktične obuke (eng. Quick Impact Training) za sve savjetodavce i šefove biroa JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (JUSZZKS) koju realizira Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Ambasade Švicarske, a u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za posredovanje JUSZZKS. Cilj obuke je da se u što kraćem periodu sprovedu u djelo promjene pravilnika o organizaciji, koji je kantonalna vlada usvojila prije par mjeseci, prije svega da se uvede savjetodavna funkcija u rad biora. Obuka je dio širenja dobrih praksi koje su razvijene u okviru Oglednog biroa Novo Sarajevo, a koje su u međuvremenu postale i dio federalne strategije za jačanje funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje, odnonso preporuka svim kantonalnim službama u kom smjeru trebaju ići u razvoju strukture i ključnih funkcija.

Program obuke je razvila bivša direktorica slovenačkog zavoda za zapošljavanje Zdenka Kovač, a sprovodi je Meri Lorenčič, također bivša uposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, te osoba sa velikim iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u regionu – Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Makedonije,a  bila je i Direktorica European Training Foundation za Bosnu i Hercegovinu. Program obukeobuhvata sljedeće teme:

  • Novi principi na tržištu rada i novi model (obuku vode Meri Lorenčič, Ranko Markuš)
  • Savjetodavni proces i alati (obuku vode Meri Lorenčič, Ranko Markuš)
  • Saradnja sa poslodavcima i efikasno posredovanje (obuku vode Meri Lorenčič, Sanel Kličić – key account manager Posao.ba)
  • Usluge za poslodavce, konkretni slučaj (obuku vode Meri Lorenčič, Suhad Ećo – direktor INSIDE, Narcisa Gaković – koordinatorica FORMAT, Jovana Musić – direktorica HUB 387)
  • Vještine i tehnike intervjuisanja (obuku vode Meri Lorenčič, Aida Sujoldžić – direktorica Coaching by Aida)
  • Info seminar (obuku vode Meri Lorenčič)

Jučerašnja tema je saradnja sa poslodavcima koja predstavlja ključni fokus reforme, te je i svojim učešćem direktor JU Službe za zapošljavanje KS Igor Kamočaji još jednom potvrdio svoju opredijeljenost prema reformama u službi koje su pokrenute prije godinu dana zahvaljujući podršci projekta YEP. Također, aktivno učešće u diskusiji o saradnji sa poslodavcima je uzeo i šef odjeljenja za posredovanje Fikret Hadžić.

Današnji gosti drugom dijelu obuke su bili Suhad Ećo, INSIDE, Narcisa Gaković, FORMAT i Jovana Musić HUB 387 sa konkretnim mogućnostima za nezaposlene. Direktor Ećo je vlastitim primjerima iz prakse iznio svoje probleme u regrutaciji i zapošljavanju zaposlenika te time animirao savjetodavce da se aktivnije angažiraju i iskoriste mogućnost za posredovanje za dobrog poslodavca koji želi motivirane radnike koji će dugoročno doprinositi razvoju firme. Kompanija Inside trenutno ima objavljen oglas za prijem 10 radnika: Menadžer salona, Arhitekta, Arhitekta – pripravnik, Rukovodilac odjeljenja za dizajn i razvoj namještaja, Menadžer za upravljanje kvalitetom prema iso standardima, Komercijalista, Grafički dizajner i IT podrška, Računovođa, Poslovođa u odjeljenju pločastog namještaja, i Promoter namještaja.

Centar Format jre predstavio program u kome će uz pomoć Službe za zapošljavanje realizovati program obuke za 36 polaznika od kojih će 70% dobiti zaposlenje u kompaniji Inside. Programom je predviđeno da 36 polaznika u narednom periodu pohađa obuke za CNC programera, stolara pločastog namještaja, tapetara i lakirera.

Pored mogućnosti za zaposlenje u drvnom sektoru, šanse za posao je predstavila po prvi put i predstavnica IT centra HUB387 Jovana Musić, koji će u periodu od 02.02.2014. do 29.03.2014 relizovati obuku za svoje potrebe za 10 do 15 polaznika, a koje će prethodno odabrati i animirati savjetodavci u opštinskim biroima prema zahtjevima poslodavca, HUB387.

Ova tri primjera su konkretne mogućnosti kako za nezaposlene tako i za savjetodavce da se u praksi testiraju znanja i vještine koje razvijaju tokom obuke, te će već do kraja ove sedmice savjetodavci krenuti sa radom sa nezapoelenim licima na identifikaciji odgovarajućih kadrova za ove poslodavce i programe.

Slike sa jučerašnje obuke možete pogledati ovdje. 

Drugi dio programa praktične obuke službenika JUSZZKS će biti organizovan u periodu 12-31.januar. Sve obuke se snimaju, pa će na kraju obuke sav materijal biti raspoloživ i za programe “učenja na daljinu”.

 

 

Druge objave u kategoriji