Okruglim stolom “Primjena Zakona o obrazovanju odraslih i njegov utjecaj na zapošljavanje”, u Vitezu jučer je počeo 8. Sajam zapošljavanja, dok će danas biti održan središnji sajamski dio, koji će biti prilika za nezaposlene i poslodavce da se direktno informiraju o ponudi i potražnju na tržištu rada.

Direktor Služba za zapošljavanje Srednjobosanske županije (SBŽ) Željko Lončar kazao je kako će danas na Sajmu sudjelovati više od 950 nezaposlenih i 55 poslodavaca, koji su iskazali potrebu za 424 radnika.

Lončar je istaknuo da poslodavcima, trenutno, nedostaju kvalificirani radnici, te da tržište rada ne ispunjava njihove potrebe, pa je potrebno pronaći načine za bolju provedbu Zakona o obrazovanju odraslih, koji otvara mogućnost za educiranje onih koji već imaju određena znanja i iskustva, a time i nova zapošljavanja.

Prema podacima Službe za zapošljavaje, u SBŽ-u je, na kraju prošle godine, bilo 36.799 nezaposlenih.