Search

Najznačajniji negativni eksterni faktor za učinke biroa za zapošljavanje u RS predstavlja veliki broj osoba bez zanimanja

U toku razvoja sistema upravljanja učincima u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, stručnjaci švajcarskog Projekta zapošljavanja mladih (YEP), primjetili su da je od približno 150.000 nezaposlenih osoba, a čak 31.500 ili 22,22% nema nikakvo zanimanje. Broj osoba bez zanimanja na kraju maja ove godine u odnosu na isti period lani manji za 12,24 odsto, kada je bilo evidentirano 36.917 ljudi bez ikakvih kvalifikacija.

U sistemu praćenja učinaka taj je podatak posebno značajan, jer je šansa da se ljudi bez ikakvog zanimanja zaposle svedena na minimum, a posebno jer su te osobe starija populacija, koja godine provodi na birou čekajući posao, a prema procjenama najviše ih je koncentrisano u malim sredinama. Drugim rječima, biroi sa većim brojem prijavljenih osoba bez zanimanja imaju manje šansi da budu efikasni u poslovima posredovanja. Ova populacija predstavlja populaciju prijavljenu na evidenciju radi ostvarivanja prava, a ne radi traženja zaoposlenja, te ih aktivnim savjetodavnim radom treba i prebaciti na tu evidenciju, smatra Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih.

Sličnog je mišljenja i predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Predrag Zgonjanin smatra da su poslodavci tim ljudima u prilici jedino da pruže posao kopanja ili sječe drva. Međutim, veliki je broj neobrazovanih radnika koji odbijaju te poslove, rekao je Zgonjanin i dodao da je potrebno da ljudi bez ikakvih kvalifikacija prođu prekvalifikaciju kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

Druge objave u kategoriji