Search

Nakon berzarada.ba i hocu.ba traži dopisnike

Nakon što je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) objavio poziv svim zainteresovanim osobama da daju doprinos objavi prilika za mlade na portalu berzarada.ba, to je uradilo i portal hocu.ba.

Na portalu berzarada.ba, savjetodavci javnih službi za zapošljavanje objavljuju oglase i informacije o stipendijama, poslovima, volonterskim angažmanima, praksama, obukama, grantovima, događajima i takmičenjima, a nova verzija portala daje mogućnost registracije i unosa prilika svim zainteresovanim autorima. Prvi info paket je objavljen 2013.godine, a od tada do danas je objavljeno njih preko 150, sa više hiljada mogućnosti za mlade, poput grantova, mogućnosti za volontiranje ili zaposlenje.

Info platforma hocu.ba je razvijena uz podršku Ambasade Švicarske kao servis za informiranje mladih i onih koji rade sa njima, te ima fokus na newsletteru, radionicama sa vršnjačkim edukatorima, i promotivnog učešća na drugim događajima, sajmovima i konferencijama za mlade.

Ohrabrijemo sve mlade da se prijave kao urednici ovih informativnih portala, te da osim što će lokalne informacije učiniti dostupnijim mladima u svojim lokalnim zajednicama, povećaće i svoje mogućnosti za umrežavanje, obuke, a na kraju i zaposlenje.

 

Druge objave u kategoriji