Search

Nastavak osposobljavanja budućih internih trenera u FBiH

Danas je nastavljena intenzivna obuka o novim principima rada u JSZ sa budućim internim trenerima u kantonalnim službama za zapošljavanje. Imajući u vidu da se radi o zaposlenicima koji nisu ranije primili informacije i znanje o novom modelu rada sa klijentima, trebali su prethodno kroz intenzivni trening steći znanja i vještine iz Uvodne obuke, dobiti priliku da rade simulacije izrade IPZ-a, ali i da kroz diskusiju i interviziju spoznaju kako druge kantonalne službe za zapošljavanje funkcionišu.

Predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje također učestvuju i sami u obuci, a kako bi i oni stekli znanje i vještine o novom modelu rada, a njihova uloga će biti koordinacija internih trenera u kantonalnim službama te podrška i monitoring koju će obavljati u početnoj fazi zajedno sa Projektom YEP, a u perspektivi samostalno kako bi se na ovaj način napokon izgradio interni tim za osposobljavanje zaposlenika u JSZ. 

trening trene

Druge objave u kategoriji