Search

Nastavak podrške Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u vraćanju administratorskih ovlaštenja

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) pruža podršku Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u institucionalnom jačanju, prije svega efikasnijoj administraciji i kvalitetnijem savjetodavnom radu sa nezaposlenim licima. U okviru Projekta je razvijen sistem za upravljanje učincima sa dva osnovna cilja:

  1. Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada prije prelaska u dugoročnu nezaposlenost
  2. Efikasno obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem prava nezaposlenih osoba, uz najniže moguće troškove.

Danas je stručni IT tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) angažovan u Centralnoj službi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, na poslovima vraćanja administratorskih ovlasti nad IT sistemom. Zadatak YEP tima je da omogući da se nastave izrađivati izvještaji o učincima što je trenutno onemogućeno zbog komunikacionih problema između skripti unutar sistema.

Izvještaji su izrađivani polugodišnje, ali nakon nastanka problema u IT sistemu zavoda onemogućen je niz aktivnosti, među kojima i izrada izvještaja o učinku. Ovo je treća posjeta stručnog IT tima Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, a dosadašnje posjete su bile vezane za rješavanje značajnih problema koje je sistem imao u Centralnoj službi i Trebinju.

ZZZRS

 

Druge objave u kategoriji