Search

Nezaposlenost mladih: Je li problem u stavu?

Sarajevo, 9.12.2013.godine

Činjenica je da je ekonomija u BiH u kolapsu, da je obrazovni sistem neuređen i neuvezan s tržištem rada, te da među tim sektorima ne postoji dovoljna koordinacija. Međutim, postoje i faktori o kojima gotovo niko ne govori i koje lako previdimo, a to je ponašanje mladih i njihov stav pri ulasku na tržište rada.

Da li je realno očekivati da svih 20.000 diplomanata koji godišnje završe fakultete u BiH odmah mogu doprinijeti organizaciji ili kompaniji u koju ulazi? Da li svi (zaista) govore neki strani jezik, posjeduju kompjuterske i druge vještine koje ih čine kompetentnima? Jesu li svi tokom obrazovanja stekli relevantna iskustva koja im omogućavaju da su odmah nakon završetka studija zapošljivi?

Da li su posvećeni onome čime se bave, da li su posvećeni traženju posla? Kako izgledaju njihove biografije? Ali iznad svega toga, da li mladi u BiH imaju proaktivan stav? Mi tvrdimo da nemaju. Naravno, nisu svi mladi isti. Kao i mnogi drugi društveni problem i ovaj prati Paertovo pravilo raspodjele: 80:20. Ovaj izvještaj tiče se upravo onih 80% koji još ne razumiju ili neće da razumiju tržište, i njegova pravila.

Uz probleme u sistemu obrazovanja i na tržištu rada, ovo je tođer značajan faktor koji doprinosi problemu nezaposlenosti mladih u BiH.

U Bosni i Hercegovini napisani su brojni izvještaji, kojima je zajedničko da naglašavaju skoro isključivo lošu ekonomsku situaciju i nedostatak mogućnosti. Think tank Populari u svom izvještaju koji će biti objavljen 10. decembra tretira problem nezaposlenosti mladih iz drugog ugla.

Ne umanjujući značaj ostalih faktora, od kojih ćemo neke objaviti u narednim izvještajima koji će se baviti istim problemom, ovoga puta, želimo skrenuti pažnju na stav mladih koji može i pozitivno i negativno utjecati na njihovu zapošljivost.

Naše istraživanje pokazalo je da su očekivanja mladih u BiH nadprosječno velika, i još važnije, da mladi ne shvataju da diploma sama po sebi danas nije garancija zaposlenja. Istraživanje pokazuje da mladima nedostaje svijest da se karijera gradi postepeno, i da se u današnjem, dinamičnom okruženju moraju nečim izdvojiti na tržištu rada. Također, s njihove strane često nedostaje i inicijativa, želja za novim znanjem, ali i fleksibilnost.

Jeste li se ikada zapitali koliko bi mladih u BiH bilo spremno živjeti u drugom gradu zbog posla? Ili živjeti u manjem mjestu? Sve su to prirodne stvari na savremenom tržištu rada.

Da bismo otvorili i potaknuli diskusiju o ovom aspektu nezaposlenosti mladih, Populari u srijedu, 11. decembra 2013. godine, u hotelu Evropa u Sarajevu organizuje javni panel koji počinje u 14 sati.

Odgovore na neka od ovih pitanja pokušat će dati predstavici državnih službi i privatnih agencija za posredovanje pri zapošljavanju, nevladinih organizacija, omladinskih organizacija, vladinih institucija, te najbitnije i sami studenti i mladi.

Izvještaj “Nezaposlenost mladih: Je li problem u stavu?” prvi je u seriji publikacija koje će think tank Populari objaviti u okviru projekta “Druga strana nezaposlenosti mladih u BiH”. Svaki od izvještaja u ovoj seriji bavit će se jednim određenim aspektom koji doprinosi problemu nezaposlenosti mladih, te će ustanoviti na koji način različite društvene grupe shvataju međusobnu povezanost različitih aspekata koji doprinose problemu.

Klix

Druge objave u kategoriji