Search

Nova studija o socijalnom preduzetništvu na Zapadnom Balkanu

U izdanju organizacije NESsT, uz podršku Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD) objavljena je Studija “Ekosistemi socijalnog preduzetništva u Hrvatskoj i zemljama Zapadnog Balkana”.

Uporedni pregled stanja socijalnog preduzetništva u zemljama regiona ukazuje na niz zajedničkih izazova, slabosti ali i prilika za razvoj. U kontekstu slabosti, evidentan je nedostatak strateškog pristupa razvoju socijalnog preduzetništva, nedostatak informacija i istraživanja o stanju socijalnog preduzetništva te povezanosti samih preduzetnika. U kontekstu prednosti, izvojeni su značajni kapaciteti unutar sektora civilnog društva, rastući interes investitora te pojavljivanje motivirajućih primjera pozitivne prakse.

Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, sadržan u ovoj publikaciji, daje pregled trenutnog stanja i ključnih aktera u oblasti socijalnog preduzetništva. Kao inicijativa od posebnog značaja, izdvojene su Platforme za socijalno preduzetništvo FBiH i RS a koje su razvijene uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Važnost Platformi za socijalno preduzetništvo je naglašena u svjetlu inkluzivnog načina njihovog razvoja te potrebe da se u ekosistemu koji nije legislativno uređen postigne konsenzus u ključnim pojmovima socijalnog preduzetništva.  

170530_SE_Mapping_Study_01

Pored stanja u oblasti razvoja politika, studija sadrži i značajan (mada ne potpun) broj socijalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, koji ukazuje na stalan rast sektora. Studija ukazuje i na značajan broj slabosti koje mogu negativno uticati na održivost socijalnih preduzeća u BiH te daje preporuke za njihovo prevazilaženje.

Puni tekst Studije možete preuzeti na ovom linku. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu je pozicioniran od 52 – 74 strane.

Druge objave u kategoriji