Search

O.D. „Studio GD48“

O.D. „Studio GD48“se bavi pružanjem marketing
usluga malim i srednjim biznisima u BiH. Usluge
Studija GD48 su bazirane na razvoj marketing
strategije, usluge brendinga, marketing
istraživanja, produkcije marketing materijala za
print i digitalno korištenje, te dizajnom efi kasnih
kanala komunikacije.

Tel: + 387 61 572 647
Adresa:Topal Osman paše 12., Sarajevo
email:info@gd48.ba
www.gd48.ba

Druge objave u kategoriji