Search

Obavještenje u vezi sa pozivom za izvođenje građevinsko – zanatskih radova u Službi za zapošljavanje HNŽ

Obavještavaju se svi zainteresovani ponuđači u odnosu na poziv za izvođenje građevinsko – zanatskih radova u pet ispostava Službe za zapošljavanje HNŽ da je došlo do izmjene dokumentacije koju je neophodno dostaviti. Dokumenti sa kojima je potrebno popuniti i priložiti prilikom dostavljanja ponude mogu se preuzeti u sekciji preuzimanja – Javni pozivi. 

 

Druge objave u kategoriji