Search

Obrazovanjem do zaposlenosti

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ je u 2013. godini, koristeći trinaestogodišnje iskustvo u radu na edukaciji žena i osluškujući potrebe tržišta rada, educirao prvih 58 profesionalnih dadilja u Bosni i Hercegovini.

Projekt „Škola za dadilje“ bio je usmjeren ka profesionalnom usavršavanja nezaposlenih žena u cilju ekonomskog jačanja i rješavanju problema nezaposlenosti žena na mikroplanu, te razvoju i afirmaciji cjeloživotnog učenja.

Dvomjesečni program se sastojao od teoretske i praktične nastave iz oblasti neophodnih za profesionalno obavljanje posla dadilje: osnove pedagogije i psihologije, komunikacijske vještine, ishrana djeteta i priprema dječije hrane, dječija igra, prva pomoć i prepoznavanje znakova bolesti. Prve profesionalne dadilje u BiH imaju kompetencije zadovoljavanja potreba djeteta uz uvažavanje njegove/njene ličnosti, stvaranja sigurnog fizičkog i emocionalnog okruženja za dijete, brige za dijete i pružanja prve pomoći.

Uz sponzorstvo njemačkih organizacija dvv international – Ured u BiH i GIZ-Podrška obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini, specijaliziranih u oblasti obrazovanja odraslih i partnera nadležnih obrazovnih institucija u BiH u procesu afirmacije i organizacije cjeloživotnog učenja, besplatno su educirane tri grupe polaznica u Sarajevu i Bihaću. Polaznice su bile nezaposlene osobe u dobi 24-50 godina sa srednjom stručnom spremom.  Peterostruko veći broj prijavljenih u odnosu na broj mjesta na edukaciji dovoljno govori o interesu za pohađanje ovog programa.

Paralelno s realizacijom programa pripremljen je „Priručnik za dadilje“, koji je kvalitetan resurs za dadilje, ali i roditelje u budućem radu s djecom.

Nahlina poslovna zajednica osigurala je podršku polaznicama aktivnom traženju zaposlenja. Preko 50% polaznica prve edukacije se u roku od tri mjeseca zaposlilo kao dadilja na puno radno vrijeme, a još 5% je u istom periodu privremeno obavljalo ovaj posao. Programom smo također doprinijeli osvještavanju javnosti i roditelja o važnosti profesije dadilje, kako osobe koja u toku rada s djetetom potiče njegov/njen pravilan rast i razvoj. Određeni broj roditelja ciljano traže educirane dadilje i pri zapošljavanju prednost daju kandidatkinjama s potvrdom o završenoj edukaciji za dadilje. Jedan u nizu uspjeha projekta je predstavljanje kao primjera dobre prakse među 140 učesnika/ca na međunarodnoj konferenciji “Razvoj tehničkih i strukovnih vještina u urbanom neformalnom sektoru” u Bonu u oktobru 2013. godine.

U tekućoj godini Nahla aktivno radi na pripremi za realizaciju novih grupa programa u Sarajevu i Bihaću koje će, pored nezaposlenih žena, biti dostupne komercijalno svim zainteresiranim osobama (majkama, odgajateljima, studenticama, i dr.) koje žele steći kompetencije iz oblasti babysittinga.

 

 

 

Druge objave u kategoriji