Search

Obuka uposlenika JU ZZZRS u Trebinju za korištenje sistema za obradu dokumenata

Danas je u Trebinju započela trodnevna obuka za upotrebu elektronskog sistema upravljanja dokumentima u JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Obuka je namijenjena uposlenicima Filijale Trebinje i pripadajućih biroa. Ovosedmična obuka je dio procesa kroz koji su već obučeni uposlenici Centralne službe, filijala i biroa Banja Luka, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Doboj.

Uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) obuku vode interni treneri Zavoda, Nataša Jaćimović i Brankica Sladoje. Svi učesnici obuke su već imali priliku dobiti uvid u materijal i pripremiti se za dvodnevnu edukaciju putem online resursnog centra za javne službe za zapošljavanje (https://znanje.berzarada.ba), a kako bi se na taj način ubrzao prenos znanja i ujedno maksimalno iskoristilo vrijeme u grupi za praktičan rad kroz primjere.

Kako bi se uveo elektronski sistem upravljanja dokumentima bilo je neophodno izraditi detaljan katalog svih poslovnih procesa unutar Zavoda, izvršiti obuku IT osoblja Zavoda koje će biti zaduženo za održavanje svih funkcionalnosti sistema i obuka trenera unutar Zavoda. Vlada Švicarske je kroz Projekat zapošljavanja mladih YEP podržala inicijativu uvođenja elektronskog sistema upravljanja dokumentima, prvenstveno kako bi se smanjile posljedice prirodnih katastrofa, kao što je bio slučaj u poplavama 2014. godine kada je u potpunosti devastirana filijala Doboj i sva dokumentacija koja je bila arhivirana u prostorijama zavoda. Dodatno, uvođenjem elektronskog sistema ubrzat će se obrada korisničkih zahtjeva i olakšati obrada svih vrsta dokumenata.161221_dms_obuka_trebinje_09-768x511

Druge objave u kategoriji