Search

U Sarajevu održan 5. Forum službi zapošljavanja

Danas je u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske, održan peti po redu Forum službi zapošljavanja. Tema petog Foruma su bili projekti tehničke podrške javnim službama za zapošljavanje.

Forum je okupio, s jedne strane, predstavnike donatora/međunarodnih organizacija koje su finansirale različite projekte usmjerene ka unapređenju rada javnih službi zapošljavanja, a sa druge strane predstavnike javnih službi zapošljavanja koje su  korisnici programa tehničke podrške.

Predstavnici donatora su naveli koji su po njima bili ključni projekti u sektoru zapošljavanja, te su prenijeli svoja iskustva kako se javne službe zapošljavanja na najbolji način mogu pripremiti za korištenje ovakvih programa. S druge strane, predstavnici javnih službi zapošljavanja su dali odgovore koje su potrebe za podrškom, te rezultati ostvareni putem ovih projekata, u smislu unapređenje kvalitete usluga i funkcioniranja javnih službi zapošljavanja, te koji je učinak projekata na nezaposlene osobe i poslodavce.

Forum je poslužio da se dobiju odgovori  na pitanja koji su to ključni izazovi i naučene lekcije programa tehničke podrške, te kako ih u budućnosti učiniti još efikasnijima.

Forum je ponudio nekoliko zaključaka.

Prije svega, Bosna i Hercegovina mora imati strateški okvir u oblasti zapošljavanja radi lakšeg pristupa donatorskim sredstvima. Zatim, javne službe zapošljavanja se moraju pripremiti za pristup donatorskim sredstvima. U tom smislu trebaju odrediti prioritete u kojim projektima će učestvovati kako bi se izbjeglo preklapanje projektnih aktivnosti i učestvovanje u projektima koji nemaju izravnu vezu sa zapošljavanjem, a što iscrpljuje ionako nedovoljne resurse javnih službi. 

Nadalje, zaključeno je da jasno definisanje mandata i podjela odgovornosti među institucijama je ključni preduslov za uspješnu implementaciju projekata. Također, na osnovu prenesenih naučenih lekcija od kolega iz Hrvatske i Slovačke, evidentno je da je potrebno kontinuirano ulagati u razvoj kapaciteta javnih službi, pri čemu se i uloga savjetodavaca mijenja u ulogu voditelja slučaja, a odgovornost nezaposlene osobe i proaktivan stav se stavlja u prvi plan aktivacije nezaposlenih.

Sinergija između donatora da bi se izbjeglo preklapanje projektnih aktivnosti je važna, ali istovremeno institucije moraju preuzeti odgovornost u upravljanju projektima i određivanju prioriteta na osnovu strategija zapošlkjavanja, a konkretno izražena je potreba za kreiranje baze projekata u sektoru zapošljavanja kako bi se sumirala sva dokumentovana znanja i iskustva što će pomoći u implementaciji budućih projekata, koji će biti nadogradnja. Javne službe/zavodi za zapošljavanje u BiH se moraju pripremiti za pristup korištenju IPA 2 fondova i drugih donatorskih sredstava. Ovo se primarno odnosi na ulaganje u razvoj ljudskih i drugih kapaciteta javnih službi/zavoda za zapošljavanje, a koji su direktno vezani uz proces apliciranja i realizacije projekata.

Neophodno je odrediti prioritete u smislu učešća u projektima – dakle, javne službe/zavodi za zapošljavanje u BiH moraju imati jasno definisane prioritete te birati učešće u projektima i samu realizaciju istih uskladiti sa prethodno definisanim strateškim ciljevima; fokus staviti na, za njih, relevantne projekte te nastojati izbjegavati preklapanje projektnih aktivnosti i učešće u onim projektima koji nisu striktno vezani uz oblast zapošljavanja. Na ovaj način nastoje se optimizirati postojeći resursi javnih službi/zavoda za zapošljavanjeu BiH  a koji su direktno vezani uz projektnu implementaciju i čija je dostatnost već sada upitna.

Svi projekti javnih službi/zavoda za zapošljavanje moraju u fokus staviti aktivan rad sa nezaposlenim licima; u pomenutom smislu neophodno je ojačati pojedinačne uloge uposlenika/ca javnih službi/zavoda za zapošljavanje koji direktno rade sa nezaposlenim licima;  npr. savjetodavca kao „voditelja slučaja“

Na održanom internacionalnom panelu učešće su uzeli predstavnici donatorske zajednice, EU delegacije, te predstavnici Zavoda/SLužbi zapošljavanja iz regije i EU – gospodin Tomáš Šprlák – Služba za zapošljavanje Slovačke, Katarina Ćurković – Zavod za zapošljavanje Hrvatske, Svjetlana Lučić – ZZZRS, Snježana Dedić – FZZZ,Gianluca Vannini, Delegation of the European Union to B&H, Lejla Tanović – Međunarodna organizacija rada te Nedžmina Vojniković ispred Svjetske Banke. 

Moderatori panela bili su, ispred Ambasade Švicarske u BiH gospodin David Kramer te Siniša Veselinović ispred Agencije za rad i zapošljavanje BiH. 

Druge objave u kategoriji