Search

6. Forum o zapošljavanju mladih: razvoj savjetodavne funkcije ključ u aktivaciji nezaposlenih

Juče je u Sarajevu, u okviru filmskog festivala „Pravo ljudski“ održan 6. Forum o zapošljavanju mladih “Koga je biro zaposlio”. Forumu je prisustvovalo više od stotinu učesnika, predstavnika javnih službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija, preduzetnika ali i nezaposlenih mladih. Forum je organizovan od Projekta zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Švajcarske ambasade, a sa vizijom da svaka mlada osoba koja se prijavi na biro dobije savjetodavnu podršku. Uz podršku projekta do sada je razvijena mreža od 25 klubova za traženje posla, ali su i izmjenjene sistematizacije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u kojima su poslovi podjeljeni na administrativne i savjetodavne. Efikasna savjetodavna funkcija je srž buduže reforme sistema javnih službi za zapošljavanje u BiH. 

25

Ranko Markuš, rukovodilac YEP, Vlado Čuljak, direktor Službe za zapošljavanje HNK i Kenan Rešo, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje

 

Prema programu, nakon pozdravnih obraćanja predstavnika Švicarske ambasade, Festivala „Pravo ljudski“ i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), održana je projekcija francuskog filma „Pravila igre“ (Les règles du jeu) koji je krajem prošlog mjeseca nagrađen na Leipzig Film Festivalu. Projekciji je prisustvovala i jedna od protagonistica filma, Gaëtane Thobois, koja u filmu obavlja svoje redovne poslove savjetovanja mladih. Film je prikazao da savjetodavna funkcija postoji i u Francuskoj, te da ni tamo nije lako mladima pronaći posao. Uloga savremenog savjetodavca je da kontinuirano usmjerava i podržava nezaposlenu osobu, ali samo traženje posla je najčešće zadatak savjetodavca.

43

 Gaëtane Thobois i Tamara Jakupović (Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo) u diskusiji nakon projekcije filma

S obziorm da se savjetodavna funkcija razvvija u službama za zapošljavanje, film je imao dominantno edukativni karakter. Pored velikog broja savjetodavaca iz Republike Srpske, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Sarajevskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona, Forumu su prisustvovali i menadžeri nekoliko službi za zapošljavanje, među kojima Nafija Hodo, Vlado Čuljak i Kenan Rešo. Nakon projekcije filma uslijedila je diskusija u okviru World Caffee-a na teme:

  1. Kako pomoći nezaposlenima (individualno savjetovanje)?
  2. Šta sa obeshrabrenim i nemotivisanim (grupno savjetovanje)?
  3. Šta hoće mladi (kreiranje očekivanja)?

Uvodnu diskusiju i World Caffee je moderirala poznata novinarka OBN, gospođica Dejana Rosuljaš, urednica i voditeljica popularnog talk show-a  “Dejana Talk Show”, dok su diskusiju u radnim grupama moderirali Gaëtane Thobois, INGEUS savjetnica za nezaposlene mlade, Tamara Jakupović ispred Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Milanka Šnjegota ispred Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Predrag Borojević mladi preduzetnik i učesnik u implementaciji YEP lokalnih inicijativa.

45

 Predrag Borojević, Milanka Šnjegota i Dejana Rosuljaš u toku diskusije

Diskusija u radnim grupama je obilježena velikim interesom nezaposlenih mladih koji su u direktnom kontaktu sa predstavnicima javnih institucija iznijeli probleme sa kojim se suočavaju. Zaključci diskusije će uskoro biti objavljeni u Biltenu Foruma kao platforma za dalje aktivnosti, kako Projekta zapošljavanja mladih tako i javnih službi za zapošljavanje i drugih aktera. Prikazani film će u saradnji sa Festivalom biti prilagođen nastavnim planovima i programima u BiH, te će u saradnji sa 100 nastavnika na njegovom primjeru djeca širom BiH učiti koliko je važno da se aktiviraju i na koji način treba da se uključuju na tržište rada.

59

Predstavnici Klubova za traženje posla Tuzla, Modriča i Zvornik tokom World Caffee diskusije

Događaj je izazvao i veliki interes medija (1, 2, 3, ) koji su detaljno izvijestili korisnike o temi i učesnicima Foruma. Mediji su pokazali poseban interes za tezu koja je bila osnovna teza u toku Foruma, a to je da problem nije u nezaposlenosti, već u neaktivnosti. Te tvrdnje su zapravo apsolutno tačne i iznose podatke iz Ankete o radnoj snazi u kojoj je jedan od zaključaka sljedeći: “Prema ovim podacima u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.120.000 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.445.000 osoba. U okviru radne snage bilo je 812.000 zaposlenih i 308.000 nezaposlenih osoba.” Izuzetno je zadovoljstvo organizatora da je Forum dobio veliku medijsku pažnju, jer bez adresiranja pravih pitanja, koji su izvan uobičajenih načina razmišljanja, može se doći do novih spoznaja i prije svega percepcije javnosti šta treba raditi da bi se situacija poboljšala.

Svjetska banka je na svojoj platformi “Jobs Gateway in South East Europe” objavila blog rukovodica projekta Ranka Markuša, koji je još pod utiscima Foruma napisao tekst “Pravila igre” koja opisuje situaciju u BiH, te na osnovu forumskih diskusija ponudio neka od rješenja, ali i posao opisao kao nešto što je važnije of porodice, slobode ili mira. 

13

Izjave za medije prije početka Foruma

 Atmosferu i tok Foruma možete pogledati i u našoj fotogaleriji.

Druge objave u kategoriji