Search

Održan sastanak radne grupe za implementaciju reformskog paketa SZZHNŽ/HNK

Danas je u prostorijama Službe za zapošljavanje Hercegovačko- neretvanskog kantona/županije održan drugi  sastanak radne grupe za implementaciju reformskog paketa.

Na današnjem sastanku razmatran je veći broj tema od kojih su najznačajnije rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika Službe za zapošljavanje HNK/Ž, usvajanje Uputstva za rad u biroima/podružnicama ove Službe kao i planiranje daljih aktivnosti u odnosu na predstojeće uvođenje sistema mjerenja učinaka.

Na sastanku su definisani i termini za obuku zaposlenika Službe za zapošljavanje Hercegovačko – neretvanskog kantona te razmotrena dinamika unapređenja infrastrukture u podružnice u Čitluku. Podsjećanja radi Služba za zapošljavanje HNK je jedna od četiri bh službe koje će u narednom periodu biti dijelom reformskih procesa (pored službi za zapošljavanje Bosansko- podrinjskog kantona, Kantona Tuzla i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta), pa su u vezi sa tim sa svakom od službi dogovoreni planovi aktivnosti koji se periodično usaglašavaju tokom redovnih sastanaka radnih grupa.

DSC_0574

Druge objave u kategoriji