Search

Oglas za stručnu saradnicu ili saradnika za marketing i komunikacije na pola radnog vremena

Investicijska fondacija Impakt (Fondacija) je osnovana sa misijom unapređenja preduzetničkog ekosistema u BiH i razvoj invoativnih modela preduzentištva u svrhu kreiranja prilika za mlade. Do sada je direktno učestvovala u kreiranju više od 200 mikro i malih biznisa širom BiH. (više na www.impakt.ba)

Shodno ukazanoj potrebi raspisuje se:

OGLAS

za stručnu saradnicu ili saradnika za marketing i komunikacije  na pola radnog vremena

Odgovornosti i zadaci

Pozicija Stručne saradnice/saradnika podrazumijeva svakodnevno marketinško i komunikacijsko upravljanje projektnim aktivnostima u skladu sa definisanim okvirom, osmišljavanje, provođenje, prezentacija projektnih aktivnosti.

Ove aktivnosti uključuju slijedeće radne zadatke:

 • Izrada i provođenje komunikacijske strategije,
 • Izrada komunikacijske strategije koja ima za cilj osigurati kvalitetnu zastupljenost i vidljivost Fondacije različitim, jasno definiranim ciljnim grupama, što će rezultirati vidljivim promjenama koje će se odraziti na poboljšanje poduzetničkog ekosistema u BiH.

Specifični ciljevi

 • Animiranje civilnog, vladinog i poslovnog sektora kako bi se intenzivirao angažman na polju poduzetništvaAnimiranje mladih i marginaliziranih grupa radi većeg angažmana u pitanjima poduzetništvaPoticanje predstavnika vlasti na veći angažman u stvaranju rješenja na polju poduzetništva;
 • Poticanje veće uključenosti medija i medijskih predstavnika u promovisanje tema iz područja poduzetništvaInformisanje građana o važnosti razvoja poduzetništva u BiHUkazivanje na važnost jednakog uključivanja oba spola;
 • Izrada komunikacijskih poruka;
 • Korištenje komunikacijskih alata (web stranica, facebook, Instagram) i stvaranje informativnih i obrazovnih materijala u području poduzetništva i poslovanja (newletter – tromjesečno);
 • Komunikacijske aktivnosti temeljene na potrebama određenih komunikacijskih ciljeva;
 • Organizacija informativnih događaja, sastanaka, savjetovanja;
 • Izrada i distribucija informacija i promotivnih materijala;
 • Provođenje medijskih i informativnih kampanja;
 • Komuniciranje na društvenim mrežama.

Odnosi s javnošću

 • Promovisanje poduzeća razvijenih u IMPAKT inkubatoru
 • Mentorisanje poduzeća razvijenih u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja (podrška u pozicioniranju na tržištu, brendiranje itd.)
 • Podrška u planiranju i provođenju treninga iz područja marketinga u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja
 • Obavljanje drugih poslova koje povjeri Izvršni direktorili direktno nadređeni u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu Fondacije.

USLOVI:

 • VSS društvenog smjera;
 • Minimalno 5 godina profesionalnog iskustva u marketingu ili komunikacijama naročito u neprofitnom sektoru;
 • Dokaz od uspješnim rezultatima u polju marketinga i komunikacija u neprofitnom sektoru;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i službenih jezika BiH;
 • Korištenje savremenih tehnoloških alata (npr. Zoom, Microsoft Teams, Office paket, itd.);
 • Iskustvo i vještine potrebne za saradnju sa lokalnim zajednicama, preduzetnicima i biznisima;
 • Izražene organizacijske vještine;
 • Izražene vještine planiranja, upravljanja, i komunikacijske vještine;
 • Snažna motivacija za identificiranje s vizijom, misijom i vrijednostima Fondacije.

Kandidati prijave mogu podnijeti do 08.10.2021. do 12.00 sati dostavljanjem sljedećih dokumenata:

 • CV (Europass);
 • Pismo interesa do 200 riječi;
 • Dokazi za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr.potvrde, cetrtifikati, pisma preporuke i sl.).

Prijave slati isključivo putem e-maila na adresu  info@impakt.ba uz naslov e-maila „PRIJAVA NA OGLAS ZA MARKETING STRUČNJAKA “.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Druge objave u kategoriji