Search

Okrugli sto u Kaknju: Integralni pristup riješavanju pitanja marginaliziranih grupa stanovništva

Caritas Svicarske jučer je u saradnji sa Općinom Kakanj organizirao Okrugli sto sa ciljem konstruktivnog dijaloga za rješavanjem problematike romskog naselja Varda u segmentima stambenog zbrinjavanja, obezbjeđivanja osnovne infrastrukture, obrazovanja, zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja.

Caritas Svicarske već realizuje projekt stambenog zbrinjavanja Roma u saradnji sa Općinom Kakanj, kao i projekt “Uključivanje Roma kroz obrazovanje i socio-ekonomsku podrsku” u saradnji sa Asocijacijorn LEDA. U radu Okruglog stola učestvovao je predstavnik Projekta zapošljavanja mladih (YEP) g. Dženan Trbić, stručni saradnik za razvoj preduzetništva.

U narednom periodu biće razvijen integralni plan koji bi obuhvatio aktivnosti koje će pokriti sve segmente života, te je ovo zajednički napor Caritasa Švicarske, Općine Kakanj i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Druge objave u kategoriji