Search

Općina Kladanj: Produžen Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja do 8. marta

Rok za predaju prijava traje do 08. marta ove godine do 16:00 sati.

Općina Kladanj u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, objavila je Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja. Na javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe nastanjene na području općine Kladanj, kao i organizacije civilnog društva koje imaju interes za pokretanje socijalnih/društvenih preduzeća.

Kroz Inkubator, učesnicima će se osigurati podrška u vidu jačanja osobnih poduzetničkih kapaciteta, razvoja modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničke implementacije proizvoda i/iliusluga, te mentorstva u registriranju i razvoju posla. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje poslove predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa, te mentorsku podršku u oblastima u kojim se za to prepozna potreba. Proces prijave podrazumijeva popunjavanje Prijavnog formulara za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja, koji se zatim, elektronskim putem, dostavljana e-mail adresu opcinakl@bih.net.ba ili alem.tabic@kladanj.ba a može se predati i u Šalter salu općine Kladanj (Općinski Načelnik – Služba za finansije poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj).

Kako bi se osiguralo da svi zainteresovani dobiju priliku da podnesu aplikaciju, trajanje poziva je produženo do 08.03.2018. godine do 16.00 sati.

Tekst javnog poziva i formulary za prijavu za fizička lica i nevladine organizacije mogu se preuzeti na linku ispod:

Tekst javnog poziva  za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja možete pogledati ovdje 

PDF obrasci za prijavu-NVO

PDF obrasci za prijavu-fizička lica

Za ispunjavanje i slanje obrasca potreban Adobe reader

 ili

Excel obrasci za prijav-NVO

Excel obrasci za prijavu-fizička lica 

Druge objave u kategoriji