Search

Osnovano Vijeće mladih Posavske Županije

13.04.2014. godine održana je osnivačka skupština Vijeća mladih Posavske  Županije na kojoj je između ostalog usvojen Statut, te izabrana upravljačka tijela. Za predsjednika je izabran Dino Imširević iz Orašja.

Vijeće mladih Posavske Županije čine sva tri općinska vijeća mladih s područja Županije: Vijeće mladih Općine Orašje, Domaljevac-Šamac i Odžak. Gosti na osnivačkoj skupštini bili su predstavnici KULT-a Sarajevo i Omladinskog komunikacijskog centra Banja Luka. Naredni korak je registracija Vijeća mladih Posavske Županije  u Ministarstvu pravosuđa i uprave u Odžaku. Inače, Dino Imširević  je i predsjednik Vijeća mladih Općine Orašje koji trenutno provode projekt „Mladi za mlade“ koji se implementira u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). U okviru projekta „Mladi za mlade“ održana je i prva obuka za osnaživanje mladih na kojoj je kroz tri dana učešće uzelo devetero mladih koji će voditi lokalni volonterski servis Vijeća mladih u Orašju. U suradnji sa Omladinskim komunikacijskim centrom iz Banja Luke Općina Orašje će, po završetku projekta, biti uvezana i u jedinstvenu bazu volontera.

Druge objave u kategoriji