Search

Panel diskusija o razvoju kadrova za potrebe prosperitetnih industrija u BiH

Panel diskusija na temu “Kako razvijati kadrove za potrebe prosperitetnih industrija u BiH” održana je danas u ASA Art Gallery, u organizaciji programa Prilika Plus i Fondacije Hastor.

Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici poslodavaca automobilske, drvne, tekstilne i metalne industrije, kao i srednjih stručnih škola i univerziteta iz Kantona Sarajevo, s ciljem otvaranja šire diskusije u vezi sa trendovima i potrebama vodećih bh. industrija kada je u pitanju zapošljavanje i jačanje ljudskih resursa.

S obzirom da je na bh. tržištu sa jedne strane evidentan deficit kadrova iz pomenutih industrija, a sa druge vlada veliki stepen nezaposlenosti, zadatak ove panel diskusije je pokretanja partnerstava na projektima razvoja kapaciteta za obuku kadrova, nezaposlenih, učenika i studenata.

“Cilj programa Prilika Plus je udružiti privatni sektor, javni sektor i obrazovne institucije kako bi se razvio adekvatan model obrazovanja odraslih osoba čije će kompetencije odgovarati potrebama bh. kompanija, odnosno potrebama tržišta. Za postizanje ovog cilja bitna je saradnja i posvećenost svih sudionika u procesu”, izjavio je Emir Dervišević, predstavnik programa Prilika Plus.

Tokom diskusije razmotrena su iskustva poslodavaca, njihove potrebe, kao i načini na koje su se suočili sa ovim problemom. Predstavnici ASA i Prevent grupacija, kao i Ećo Company istakli su da privatni sektor za sada nema vremena da čeka implementaciju strategija u javnom sektoru koja se odvija dosta sporo u odnosu na brzinu razvoja trendova na tržištu, pa je privatni sektor prinuđen sam pronalaziti rješenja i obučavati kadrove. Oba ova privatna poslovna sistema su samostalno pokrenula nekoliko projekata obuke kadrova za svoje potrebe, kao što su “Prevent School of Automotive”, “Prevent škola šivanja”, “Program razvoja pripravnika”, te centar za specijalističke edukacije “Format”.

JU Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo trenutno se suočava sa problemom velikog broja nezaposlenih koji se povećava. Trenutna rang lista najtraženijih zanimanja ne odgovara listi zanimanja sa najvećim brojem nezaposlenih.

“Realni sektor ima potrebe i uslove na koje ne možemo odgovoriti. S toga je potrebna reforma obrazovanja, odnosno da se obrazovanje prilagodi zahtjevima tržišta rada”, smatra Igor Kamočaji, direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Ovaj sastanak predstavlja uvod u seriju sastanaka sa poslodavcima i vodećim organizacijama sa tržišta rada BiH koji će se organizirati u okviru programa Prilika Plus, koji finansira SDC (Švicarska agencija za razvoj i saradnju).

Druge objave u kategoriji