Search

Počela realizacija YEP Inkubatora poslovnih ideja

YEP inkubator poslovnih ideja integralni je program podrške preduzetnicima u razradi i pokretanju poslovnih poduhvata. Ove godine, program se realizuje u 34 lokalne zajednice (gradovi i opštine/općine). Pokretanje programa ozvaničeno je potpisivanjem ugovora o saradnji i udruživanju sredstava sa zainteresovanim lokalnim zajednicama tokom Četvrtog foruma službi zapošljavanja, 15.12.2017. godine u Sarajevu. U skladu sa planiranom dinamikom, u toku januara i februara ove godine, uključeni gradovi, općine i opštine su objavile javne pozive za učešće potencijalnim preduzetnicima, po osnovu kojih je do sada evidentirano više od 800 aplikacija. Do zatvaranja javnih poziva u svim lokalnim zajednicama, očekuje se više od 1.000 prijava zainteresovanih preduzetnika.

YEP Inkubator poslovnih ideja polaznicima osigurava integralnu podršku u pokretanju poslovnih ideja koja podrazumijeva:

 1. Program jačanja preduzetničkih vještina
 2. Program podrške u izradi prototipa proizvoda i usluga
 3. Obuka u razvoju poslovnog modela prema Canvas metodologiji
 4. Mentorstvo u izradi punog poslovnog plana za poduhvat
 5. Pravnu podršku u registraciji optimalnog pravnog lica
 6. Knjigovodstvenu podršku u uspostavi procedura i početku poslovanja
 7. Dodatna podrška u oblikovanju i formulisanju društvene misije za socijalna preduzeća

Po zatvaranju javnih poziva i provođenju procesa selekcije, u drugoj polovini februara i prvoj sedmici marta ove godine, pokrenut je program YEP Inkubatora u prvih 7 lokalnih zajednica:

 • Banja Luka,
 • Bijeljina,
 • Ilijaš,
 • Lukavac,
 • Mostar,
 • Novi Grad Sarajevo,
 • Zenica.

U ovoj i narednoj sedmici očekuje se početak rada na novim lokacijama a sve planirane lokalne zajednice će početi sa radom do kraja ovog mjeseca. Na narednim slikama možete vidjeti dio atmosfere sa provog modula obuka programa jačanja preduzetničkih kapaciteta.

YEP Inkubator, Banja Luka
YEP Inkubator, Banja Luka
YEP Inkubator, Bijeljina
YEP Inkubator, Ilijaš
YEP Inkubator, Ilijaš
YEP Inkubator, Lukavac
YEP Inkubator, Lukavac
YEP Inkubator, Lukavac
YEP Inkubator, Mostar
YEP Inkubator, Mostar
YEP Inkubator, Novi Grad Sarajevo
YEP Inkubator, Novi Grad Sarajevo
YEP Inkubator, Novi Grad Sarajevo
YEP Inkubator, Novi Grad Sarajevo
YEP Inkubator, Zenica
YEP Inkubator, Zenica

YEP Inkubator, Zenica

Druge objave u kategoriji