Search

Vlada TK odobrila potpisivanje memoranduma o realizaciji business startup fonda za mlade u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Program „Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona”. Glavni cilj Programa jeste doprinijeti privrednom razvoju Tuzlanskog kantona kroz omogućavanje uslova za samozapošljavanje mladih i podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona, a Ministarstvo razvoja i poduzetništva će projekat realizovati u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih u BiH (Youth Employment Project – YEP) koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Udruženjem za razvoj NERDA.

Podsjećamo, inicijativa za kreiranje business startup fonda za mlade u TK je pokrenuta na 2. Forumu za zapošljavanje mladih koji je YEP organizovao u Tuzli, 11.12.2012. godine.

Ciljnu grupu čini 100 mladih ljudi starosti od 18-35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti biznis i trebaju podršku u tom procesu. Programom će biti obuhvaćeno najmanje 100 korisnika od kojih bi najmanje 20 finalnih imalo priliku da koriste beskamatna kreditna sredstva za pokretanje obrta ili preduzeća u visini do 15.000 KM uz garanciju – kolateral od 100% iznosa kredita. Svih 100 korisnika bi pohađali poslovnu edukaciju sa posebnim naglaskom na izradu poslovnog plana. Planiran je i odabir 3 najbolje poslovne ideje za korisnike starosti od 18-30 godina (prema utvrđenim kriterijima od strane Projekta zapošljavanja mladih u BiH (YEP), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC) i obezbjeđenje grantova u iznosu od 9.000 KM, po 3.000 KM za tri najbolja poslovna plana, dok bi se i korisnicima u okviru Programa pokrili ili sufinansirali i troškovi registracije poslovnog poduhvata bilo da se radi o obrtu ili privrednom društvu. Za potrebe „Business start up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona” planirano je da Vlada Tuzlanskog kantona sa ESCROW računa izdvoji sredstva u iznosu od 200.000 KM kao uvećanje depozita u Garantnom fondu NERDA. S druge strane SBERBANK BH d.d. je za potrebe ovog projekta odobrila multiplikator 1,5, što znači da je ukupni kreditni potencijal za potrebe kreditiranja korisnika subvencioniranih kreditnih sredstava 300.000 KM.

Također, Vlada je dala danas saglasnost na tekst Memoranduma o razumijevanju i saradnji u realizaciji Programa “Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona” koji će potpisati predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i GOPA predstavništvo u BiH – Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Švajcarska ambasada/Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Sutra će se obaviti svečano potpisivanje memoranduma.

Druge objave u kategoriji