Search

Podrška preduzetnicima: započeta registracija Investicione fondacije Impakt

Danas je u Sarajevu održana Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Investicione fondacije Impakt. Osnivanje ove fondacije jedan je od očekivanih rezultata Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske. Fondacija ima za cilj održivost programa podrške preduzetništvu koji YEP razvija od 2015 godine.

Samo u ovoj godini, YEP inkubator poslovnih ideja uticao je na aktivaciju više od 1.200 potencijalnih preduzetnika u 33 grada i opštine iz čitave BiH. Od tog broja više od 600 je uključeno u proces inkubacije. Očekivani rezultat ovog procesa je podrška za pokretanje minimalno 100 poslovnih poduhvata samo u 2018 godini. 

Ove rezultate YEP je ostvario u saradnji sa velikim brojem partnera: javnih službi za zapošljavanje, gradova i općina/opština, drugih donatora, trenera, mentora i eksperata.

U narednom periodu, predstoji podrška opstanku ovih firmi na tržištu. U tom kontekstu, ključni zadatak Investicione fondacije Impakt će biti osiguranje mreže stručnjaka i mentora koji će pružati kontinuiranu podršku preduzetnicima. Jedan od ključnih fokusa Fondacije je i promocija socijalnog/društvenog preduzetništva – važnog koncepta za integraciju teško zapošljivih kategorija na tržište rada i rješavanje drugih širih društvenih problema koristeći preduzetnički način razmišljanja. 

U predstojećem periodu biće obavljene preostale pravne radnje predviđene Zakonom o udruženjima i fondacijama, a početak rada Fondacije očekuje se već u decembru ove godine.

Druge objave u kategoriji