Search

Pokrenut Program javnih radova "Zajedno u obnovi" – prijavite se!

Federalni zavod za zapošljavanje je pokrenuo Program javnih radova “Zajedno u obnovi” koji ima za cilj zapošljavanje/radno angažovanje najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih priotitetno sa područja Federacije BiH ugroženih prirodnom nesrećom – poplavama i klizištima na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća.

Korisnici Programa javnih radova „Zajedno u obnovi“ su poslodavci registrovani u Federaciji BiH, i to: javna preduzeća, jedinice lokalne samouprave, federalne i kantonalne institucije/ustanove, poslovni subjekti i nevladine organizacije koje sarađuju sa pomenutim institucijama na poslovima otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih nesreća.

Više informacija o Programu možete pronaći na web sajtu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Druge objave u kategoriji