Search

YEP lokalne inicijative: Sinergijom Portfolija zapošljavanja mladih od Kluba do radnog mjesta zavarivača

Danas, 22.1.2015. upriličena je dodjela uvjerenja i atesta za polaznike koji su u okviru YEP lokalne inicijative “Lakše do posla u drvnom i metalskom sektoru” prošli obuku za zavarivače. Ovu lokalnu inicijativu je, u saradnji sa Klubom za traženje posla Banja Luka (Zavod za zapošljavanje RS) i privatnim firmama realizovalo udruženje Interfob iz Banja Luke. Interfob je osnivač Centra za stručno obrazovanje odraslih u drvnom i metalskom sektoru koji funkcioniše na području šire regije opštine Srbac, kao i ostalih opština u Bosni i Hercegovini. Rad centra se fokusira na praktičnu i verifikovanu obuku postojećih, nezaposlenih i budućih radnika u drvnom i metalskom sektoru. Svi programi stručnih obuka su razvijeni prema DACUM metodologiji koja je definisana od strane projekta “PrilikaPlus” a koja je prilagođena potrebama i zahtjevima za deficitarnim kadrom u drvnom i metalskom sektoru na području cijele BiH. Podržavanjem ove lokalne inicijative YEP je dao svoj doprinosne samo razvoju kapaciteta i zapošljavanju mladih, već i razvijanju saradnje na konkretnom primjeru unutar Švajcarskog portfolija zapošljavanja mladih (YEP, Prilika Plus, Market Makers). 

Danas su certificirani sljedeći polaznici Nikola Dragičević, Granula Stojan, Latinović Boris, Gavrić Aleksandar, Lazendić Srdjan, Petrović Miladin, Branković Boško, Kadrović Maja, Blagojević Saša  i svi oni će dobiti ugovore za probni rad u kompanijama. 

DSC_0551

Dodjela je upriličena u preduzeću “ELAS metalexpert”. Pored polaznika dodjeli su prisustvovali i predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP), predstavnik Kluba za traženje posla Banja Luka, predstavnici “INTERFOB”-a, a ispred poslodavaca tu su bili rukovodioci “ELAS metalexpert”-a i “IMSS TRADE”-a.

Svi učesnici su generalno iskazali visok stepen zadovoljstva obukom koju su prošli, počevši od instruktora za praktični rad kao i predavačima koji su prenjeli teorijsko znanje.

Polaznik obuke Miladin Petrović je istakao da je maksimalno iskoristio ovu priliku, te se svim prisutnima zahvalio na trudu, ustupljenom vremenu i materijalu koji im je stavljen na raspolaganje. Njegova poruka je “Ja se vidim kao zavarivač, ovo sam tražio i htio – ja nastavljam dalje!”.

Polaznici grupe imaju različite stručne spreme kao i raznolika zvanja, jedan od polaznika je veterinarski tehničar, koji je nakon školavanja shvatio da to nije njegov poziv. Aleksandar Gavrić je tokom obuke u Klubu čuo za ovaj projekat i uz pomoć voditelja Kluba za traženje posla Banja Luka pripremio prijavu, nakon čega je odabran da učestvuje u obuci. Nakon obuke je nastavio je probni rad u preduzeću i čeka odluku o prijemu uposlenika.

Gdin. Željko Petrović, vlasnik “ELAS metalexpert”-a je istakao zadovoljstvo što je njegovo preduzeće u saradnji sa svim partnerima dobilo priliku da učestvuje u ovom projektu. Ovaj način obuke je okarakterisao kao  najbolji način da se dođe do preko potrebnog predanog i obučenog kadra. “Ja već sada želim iskazati zainteresovanje za sl krug ove saradnje, svi polaznici obuke su počeli svoj probni rad i u kraćem roku ćemo donjeti odluku ko će biti zaposlen. Vi morate dokazati da ste vrijedni uposlenici i da želite predano raditi” – obratio se gdin Petrović prisutnim polaznicima obuke.

Gdin. Mladen Petrović, vlasnik “IMSS TRADE”-a preduzeća koje je bilo zaduženo za certificiranje zavarivača, uputio je jako bitnu poruku svim prisutnim osobama. “Evropi trebaju zavarivači, nije pitanje certifikata – oni su samo dobar početak. Poslodavcima trebaju ljudi koji imaju znanje i iskustvo, ali najprije im trebaju osobe koje su spremne da se usavršavaju i usvajaju prenešeno znanje. Našem tržištu su potrebni dobri zavarivači i siguran sam de ćete uskoro dobiti posao.”

Aktivnosti su implementirane uz podršku Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini, a očekuje se da će polaznici u najkraćem periodu pronaći zaposlenje, o čemu će informacije biti raspoložive putem YEP web stranice. Opšti cilj lokalne inicijative je razvoj praktičnog primjera odnosno modela zapošljavanja mladih u drvo-prerađivačkoj i metalnoj industriji BiH putem rješava aktuelne problematike zapošljavanja mladih u opštinama Banja Luka, Modriča i Novi Grad. Spajanjem potrebe konkretnih preduzeća za adekvatnim kadrom i potrebe mladih za zaposlenjem na konkretnim radnim mjestima (zavarivač, CNC operater za metal, Lakirer, CNC operater za drvo). Drugi generalni cilj je povećanje konkurentne prednosti mlade radne snage koji nisu zaposleni, a koji su ujedno ugrožena kategorija stanovništva u drvo i metal prerađivačkim sektorima (WS / LMS) na tržištu rada u opštinama Banja Luka, Novi Grad, Modriča prema već iskazanim potrebama poslodavaca iz navedenih opština. Projektom je inicijalno planirano direktno obučiti 14 žena i 14 muškaraca (ukupno 28 polaznika) od čega je planirano zaposliti 24 polaznika direktno u 5 preduzeća koja su obuhvaćena projektom i partneri na samom projektu, a već sada možemo reći da su planovi su nadmašeni.

DSC_0543

DSC_0540

Dodjela uvjerenja i certifikata polaznicima obuke

 

Druge objave u kategoriji