Search

Poslodavci tvrde da su aktivne mjere previše segmentirane i neefikasne

U Republici Srpskoj je od 2007. godine kroz programe zapošljavanja potrošeno 106,77 miliona maraka, a radno mjesto na osnovu toga je dobilo 32.187 ljudi, pokazuju podaci Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Prošle sedmice je objavljen novi javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po programima u 2019. godini, a kroz sedam projekata na raspolaganju je 16,5 miliona maraka.

Najveći dio tog novca, nešto preko pet miliona maraka, namijenjen je za zapošljavanje ciljnih kategorija u privredi, a to su nezaposleni preko 40 godina života, žene žrtve porodičnog nasilja, žene žrtve ratne torture, žene u ruralnim sredinama, štićenici domova koji su završili obrazovanje. Predviđeno je zapošljavanje i samozapošljavanje 1.225 lica iz ciljne grupe u dvije komponente.

Značajna suma novca, tačnije 4,1 milion KM, obezbijeđena je i za isplatu podsticaja poslodavcima koji su u prošloj godini zapošljavali radnike. Sredstva se odobravaju bespovratno i doznačavaju u iznosu plaćenih poreza i doprinosa za radnike primljene u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2018. godine.

“Prednost imaju dugoročno nezaposleni, lica s niskim kvalifikacijama, žene koje su na evidenciji najmanje šest mjeseci i teško zapošljiva lica”, navodi se u pozivu.

Od 2018. aktuelan je i novi stimulativni program “Start up” za mlade do 35 godina starosti, za pokretanje sopstvenog biznisa, koji je vrijedan tri miliona KM. Sredstva su u ovoj godini odobrena za 114 korisnika.

Novca će biti i za boračke kategorije, i to milion maraka za zapošljavanje i samozapošljavanje djece palih boraca, demobilisanih boraca i RVI.

Kada je riječ o zapošljavanju pripravnika, program se nastavlja i ove godine, a za zapošljavanje 200 mladih biće izdvojeno skoro 1,5 miliona KM. Ovaj novac do sada su uglavnom koristile republičke ustanove i preduzeća na čelu sa Zavodom za zapošljavanje, koji, kako je utvrđeno, sam sebi godinama dodjeljuje novac, prvenstveno zahvaljujući pravilniku koji nije dorečen po ovom pitanju. Bitno je spomenuti da će se u ovoj godini podsticati i zapošljavanje Roma, kao i obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih.

U Uniji udruženja poslodavaca RS smatraju kako se koncept stimulisanja zapošljavanja treba značajnije promijeniti, a traže i kvalitetnije praćenje efikasnosti utroška javnih sredstava u ove svrhe.

Saša Aćić, direktor Unije, kaže kako se u programima previše forsiraju socijalne komponente, što je, kako ocjenjuje, najlošiji dio programa.

“Programi su previše segmentirani, usmjereni na više različitih grupa stanovništva. Odliv radne snage ka EU, pad aktivne ponude radne snage i mali rast zaposlenosti ukazuju da strateške i planske dokumente treba revidirati. Treba razmotriti potencijalno smanjenje doprinosa ili preraspodjelu kojom bi se sredstva usmjerila prema školskom sistemu s ciljem postizanja boljih kompetencija učenika, što bi rezultiralo i boljom konkurentnošću naše ekonomije”, kaže Aćić.

Druge objave u kategoriji