Search

Potrebno iskoristiti potencijal dijaspore koju BiH ima u Švicarskoj

BiH još uvijek nema jedinstvenu i što bi najbitnije bilo efektivnu strategiju prema dijaspori. Ukoliko se nastavi takav trend, mlađe generacije, koje su rođene i odrasle u dijaspori, možda neće pokazivati interes za BiH kakav je prisutan kod starijih generacija.

Zbog toga je, prema riječima Jasmine Opardije-Šušnjar, članice Upravnog odbora udruženja “iDijaspora” koje okuplja naše ljude u Švicarskoj, veoma bitno da se uspostavi strategija komuniciranja sa različitim grupama dijaspore, te da je se uključi u formiranje politika vezanih za tu oblast.

Kako taj potencijal ne bi bio nepovratno izgubljen, oni su u okviru svog Udruženja razvili projekt “iPlatforma” kojemu je cilj da omogući izgradnju mostova i na neki način učvrsti veze naše zemlje sa švicarskom dijasporom.

Naša sugovornica napominje da se ovdje ne radi nužno o uspostavi samo jednog mosta između dvije države, nego i mostovima između ljudi u dijaspori sa lokalnim zajednicama iz kojih dolaze.

Naime, ljudi koji su vani posebno su vezani za svoju lokalnu zajednicu i kada žele nešto da doprinesu obično to žele u mjestu iz kojeg su došli.

Budući da dosta njih ne zna kome da se obrate i gdje da traže informacije kada žele da ulažu ili pokrenu inicijative koje bi doprinijele razvoju i suradnji sa BiH, Udruženje želi biti svojevrsna poveznica i pružiti ljudima informacije o mogućnostima investiranja, ali i povezivanja u kulturnom ili obrazovnom planu te o incijativama koje već postoje.

Već postoji značajan broj ljudi koji su u Švicarskoj napravili uspješne karijere u veoma značajnim oblastima i htjeli bi na neki način pomoći BiH.

“Imamo npr. Marija Batkovića, koji je virtuoz na harmonici i poznat je u Švicarskoj. Postoje i primjeri ljudi iz Švicarske, koji su pokrenuli uspješne biznise u BiH, kao što je Edin Dacić čija kompanija u Prnjavoru proizvodi za IKEA-u i sl.”, ističe ona.

Što se tiče institucija, navodi da imaju kontakt sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH koje ima odjel za dijasporu. To Ministarstvo je sa Vladom Švicarske iniciralo jedno veliko istraživanje koje je pokazalo da u Švicarskoj živi oko 60.000 Bosanaca i Hercegovaca. Napominje da se radi o okvirnoj brojci s obzirom da je dosta ljudi uzelo švicarsko državljastvo i na taj način su se izgubili iz ove statistike.

Istraživanje je, također, pokazalo da je i dijaspora fragmentirana po etničkim osnovama kao i u BiH.

”Mi smo zato htjeli vidjeti, imajući u vidu sve te podjele koje postoje i tamo među ljudima, što je to zajedničko, što svi žele i što sve spaja. U toj analizi shvatili smo da je zajedničko svima to da imaju familije u BiH i da su vezani za mjesta iz kojih dolaze, te nam je iz toga razloga cilj da taj link napravimo konkretnijim”, priča nam Opardija-Šušnjar.

ZA PRIVLAČENJE DIJASPORE STVORITI POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Ipak, unatoč njihovim nastojanjima naša sugovornica navodi, kako bi se dijaspora privukla, bit će potrebno da država osim strategija stvori i povoljno poslovno okruženje koje će ih privući da investiraju.

Ovo bi moglo biti od velikog ekonomskog interesa za zemlju jer je dijaspora već značajan ekonomski faktor budući da doznake koje šalju imaju značajan udjel u BDP-u i na neki način održavaju socijalni mir u zemlji.

”Ako se uzme u obzir da su iznosi koje dijaspora godišnje šalje u BiH veći od onih koje daju bilateralni partneri jasno je da postoji jedan značajan ekonomski efekt”, navodi ona.

Smatra da bi se dosadašnje veze mogle produbiti još više privlačenjem većeg broja ulagača iz dijaspore. ”Mislim da tu interes nije problem, nego kapacitet institucija i povjerenje u iste”, ističe ona.

Dodaje da je povjerenje u institucije veoma bitno. “Ljudima koji dođu ovdje je jasno da sudstvo ne radi i  da je teško doći do pravde kada vam, recimo, netko ne plati za neki posao. To povjerenje u institucije je veoma bitno i nešto na čemu bi se prvenstveno moralo poraditi kako bi se ljudi odlučili pokrenuti posao ovdje”, napominje Opardija-Šušnjar.

Sama činjenica da je korupcija toliko prisutna za investitore je zastrašujuća, a kršenje nekih osnovih prava koje je prisutno u BiH znači da država još nije u stanju da zaštiti ni građane u zemlji, a kamoli one koji dolaze ovdje ulagati. Sve to ne ulijeva povjerenje onima koji žele doći i ulagati u BiH, navodi ona.

Glavni financijer njihovog projekta “iPlatforma” je Vlada Švicarske s obzirom da su migracije za njih jedno od prioritetnih pitanja budući da je od osam milijuna stanovnika Švicarske, više od dva milijuna stranaca (negdje oko 24%).

”Švicarskoj je veoma bitna stabilnost u regiji i sa BiH imaju ugovor o partnerstvu u oblasti migracija. Oni žele da podrže naše građane, od kojih su mnogi sada i građani Švicarske. Njima je bitno da oni održe dobar kontakt sa zemljom iz koje dolaze i direktno se uključe u razvoj BiH”, ističe ona dodavši da milijardu KM, koliko je Švicarska uložila u posljednjih 20 godina u BiH, pokazuje da oni žele da ova zemlja ide u pravcu stabilnosti i razvoja.

Druge objave u kategoriji