Search

Potrebno vam je čišćenje ili održavanje stana ili poslovnog objekta?

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Federalni zavod za zapošljavanje, u sklopu partnerskih aktivnosti na promociji socijalnog/društvenog preduzetništva, podržali su osnivanje socijalnog preduzeća ProFresh d.o.o.

Osnivač preduzeća je Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva. Misija Fondacije je fokusirana na oblasti zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava, posebno prava žrtava nasilja zasnovanog na polu, izgradnje zajednice, institucionalnog stvaranja kapaciteta za umrežavanje i razvoj.

Korištenjem usluga socijalnog preduzeća ProFresh d.o.o.:

  • Postajete društveno odgovorno preduzeće,
  • Doprinosite zapošljavanju žena,
  • Utičete na smanjenje sive ekonomije, od koje najveću štetu opet imaju same žene.

Ponudu socijalnog preduzeća ProFresh d.o.o. možete preuzeti na ovom linku.

profresh

Druge objave u kategoriji