Search

Poziv na trening iz oblasti radnog i privrednog prava

Impakt fondacija u saradnji sa dmb consulting poziva sve zainteresirane da se prijave na trening iz oblasti radnog i privrednog prava, koji će biti realizovan u mjesecu novembru u vidu četiri radionice. Radionice će biti održavane preko ZOOM aplikacije, a učesnicima će biti proslijeđen pristupni link prije svake radionice.

Trening se sastoji iz četiri radionice, a teme radionica su:

1. Radno vrijeme, odmori i odsustva sa posla i zaštita prava iz radnog odnosa (4.11.2021.)

Gdje ćemo naučiti šta sve treba znati o radnom vremenu? Šta predstavljaju termini odmora i odsustva na poslu i kako ih i kada koristimo kao uposlenik jedne firme? Naučimo se zaštiti prava iz radnog odnosa!

2. Prestanak ugovora o radu (11.11.2021.)

Saznajte kako prekinuti radni odnos?  Naučimo više o ugovoru o radu i saznajmo naša prava i obaveze.

3. Zaštita na radu, postupanja sa ličnim podacima radnika; odgovornost za štetu i naknada šete iz radnog odnosa (18.11.2021.)

Upoznajmo se sa zaštitom na radu, postupanjem sa ličnim podacima radnika, koje su to odgovornosti za štetu i naknadu štete iz radnog odnosa?

4. Osnove privrednog prava (23.11.2021.)

Uplovimo u svijet privrednog prava i naučimo osnove privrednog prava.

Za prisustvo treningu neophodna je prethodna potvrda prisustva putem ispunjavanja Google forme, klikom na link: https://forms.gle/6UvMsaLLSj7ypeAM8

NAPOMENA: Sve radionice se organizuju u terminu 14-16h.

Druge objave u kategoriji