Search

Poziv za iskazivanje interesa za poslovne aktivnosti u cilju razvoja novih proizvoda i usluga u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća

MarketMakers program je podržan od strane Švicarske vlade, a provodi ga konzorcij koji čine Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o. MarketMakers potiče rast privatnog tržišta u odabranim sektorima, koji će voditi do kreiranja novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce. Jedan od odabranih sektora koji podržava MarketMakers program je sektor proizvodnje i prerade hrane koji ima potencijal za rast u regiji sjeveroistočne BiH.

Ovaj poziv za iskazivanje interesa se odnosi isključivo na  proizvodnju i preradu voća i povrća te na registrovane kompanije/djelatnosti koje djeluju u sljedećim općinama/opštinama:

Banovići, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, Čelić, Gračanica, Gradačac, Domaljevac-Šamac, Doboj Istok, Donji Žabar, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Milići, Modriča, Osmaci, Odžak, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenik, Srebrenica, Šamac, Šekovići, Teočak, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice te na području Brčko distrikta BiH.

Pismo interesa je polazna tačka za odluku o nastavku razgovora vezanih za potencijalnu poslovnu saradnju sa projektom i zajedničko razvijanje poslovnog modela koje će program podržati. U sadržaju pisma obavezno navedite:

1. puni naziv podnosioca zahtjeva (registrovane kompanije/djelatnosti) i kontakt detalje (adresa, mail, broj telefona), sjedište registrovane kompanije/djelatnosti, kontakt osobu;

2. osnovnu djelatnost;

3. kratak opis poslovne ideje vezane za razvoj novih proizvoda i usluga u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća;

4. potencijalni utjecaj ideje na zapošljavanje u sektoru.

Poziv je otvoren do 31.01.2015. godine.

Pismo za iskazivanje interesa možete dostaviti na sljedeće e-mail adrese: bilja.smajic@nerda.ba i ajla@marketmakers.ba  sa naznakom: „MarketMakers program: Pismo interesa za razvoj poslovnih aktivnosti u cilju razvoja novih proizvoda i usluga u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća“.

 

Za dodatne informacije o projektu i pozivu­­, nazovite 035 369 901 (Biljana Smajić)  ili 033 942-294 (Ajla Vilogorac) ili pošaljite upit na e-mail adrese: bilja.smajic@nerda.ba i ajla@marketmakers.ba.

Druge objave u kategoriji