Search

Predstavljanje YEP lokalnih incijativa na 7. stručnoj konferenciji drvoprerađivača "Ljudi, drvo, namještaj 2014"

INTERFOB Consulting Banja Luka organizuje VII Stručnu konferenciju drvoprerađivača pod nazivom: “Ljudi, drvo, namještaj 2014“ koja će se održati u konferencijskoj sali Banjalučkog velesajma u petak, 12. septembra 2014. godine sa početkom od 10h časova, na kojoj će učestvovati i predstavnik Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Stručna konferencija okuplja sve zainteresovane strane: mala, srednja i velika preduzeća agencije, ministarstva, komore i organizacije iz drvne industrije i šumarstva, profesore, inženjere i stručne ljude kao i one koji se na bilo koji način bave preradom drveta, šumarstvom, ekologijom, enterijerima i industrije namještaja iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regije.

Rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih će na stručnoj konferenciji predstaviti YEP lokalnu incijativu Lakše do posla u drvnom i metalskom sektoru u BiH. Lokalna inicijativa je finansirana od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz Projekat zapošljavanja mladih – YEP, a sprovodi se uz podršku Centra za stručno obrazovanje odraslih WMTA Srbac i INTERFOB udruženja šumarstva i prerade drveta.

Dnevni red konferencije

Program konferencije

10.00 – 10.30  Registracija učesnika

10.30 – 10.45  Uvod

Dragoljub Bojanić, direktor “Banjalučki velesajam” ad Banja Luka,

Suad Ećo, predsjednik Asocijacija prerade drveta Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine,

Lazo Šinik, sekretar šumarstva i prerade drveta, Privredna komora Srbije

Slobodan Marković, Agencija za razvoj malih i  srednjih preduzeća Republike Srpske RARS

I Dio konferencije

10.45 – 11.00     Predstavljanje klastera “DRVO” Hercegovina Zdravko Vojvodić, direktor klastera

11.00 – 11.25     Obrada površina od drveta-praktične primjene i savjeti Dr Milan Jaić, Šumarski fakultet, Beograd, Srbija

11.25 – 11.35   Certifikacija u drvnoj industriji BiH, Milan Kostadinović, Voditelj certifikacijske kuće “TÜV Croatia / TÜV Nord” u Banja Luci

11.35 – 12.00  CE oznake za građevinske proizvode M. Turk, Euroinspekt-drvokontrola Slavonski Brod, Hrvatska

12.00 – 12.10 KAFE PAUZA (10 min.)

II dio konferencije

12.10 – 12.20     Najava II faze projekta “Prilika plus” – neformalnog obrazovanja kadrova u BiH drvnoj industriji, Nikola Dragović, koordinator projekta “Prilika Plus”

12.20 – 12.35  Predstavljanje aktivnosti YEP (zapošljavanje mladih Projekat- Projekat zapošljavanja mladih), Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP)

YEP prezentacija je dostupna na ovom linku:

R. Markus Ljudi, drvo, namještaj

12.35 – 12.50 Najava aktivnosti CREDO projekta, Goran Janković, EDA Banja Luka

12.50 – 13.00 Aktivnost Centra za stručno obrazovanje odraslih-WMTA Srbac i INTERFOB udruženja šumarstva i prerade drveta, Zoran Vuković, predsjednik INTERFOB i / koordinator WMTA

13.00 – 13.15  Dodjela certifikata i uvjerenja od WMTA Centra Srbac za polaznike stručnog usavršavanja za CNC operatera u drvetu / dodjela zahvalnica partnerima i saradnicima projekta WMTA.

III dio konferencije

13.15 – 13.30   Najava službenog potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Klastera za drvo sa područja Bosne i Hercegovine

13.30 – 15.30  B2B Poslovni susreti domaćih preduzeća sa gospodinom Pekka Auro kao predstavnik kompanije ‘Elof Hansson’ – Švedska kompanija koje potencijalni kupac drvnih proizvoda iz B & H

1 ASIKS – Kotor Varoš PJ Petrovac (15min)

2 Grossist – Prijedor (15min)

3 RAPIĆ – Gradiška (15min)

4 Šavija – Jezero / Mrkonjić Grad (15min)

5 Marić – Prijedor (15min)

6 DRVOREZ – Banja Luka (15min)

7 Dubrava promet – Šipovo (15min)

8 Braća ĐURIĆ – Teslić (15min)

15.00 – 19.00 Koktel za učesnike i goste stručni skup; Obilazak sajamskih štandova

Moderator: Zoran Vuković

Druge objave u kategoriji