Search

Predstavljanje Projekta Svjetske banke "Podrška zapošljavanju" kantonalnim službama za zapošljavanje

Danas je u Sarajevu održan radni sastanak kojim su predsjedavali predstavnici Svjetske banke, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za zapošljavanje, i švicarskog Projekta zapošljavanja mladih. Sastanak su otvorili ministar Vesko Drljača, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i v.d. ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje gđa. Helena Lončar, dok je sastanak vodio kao nominalni domaćin dr Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Cilj sastanka je predstavljanje očekivanih rezultata i aktivnosti u narednom periodu koje će biti provedene tokom implementacije Projekta Svjetske banke “Podrška zapošljavanju”, koji je predstavio Erol Mujanović. Riječ je zapravo o kreditu Svjetske banke Bosni i Hercegovini, a  sredstva koja će biti na raspolaganju FBiH iznose 32.200.000 dolara ili oko 55 miliona KM te je ovo zapravo projekat koji koristi tzv.  “hibridni kredit” koji podrazumijeva da Vlada FBiH izdvaja svoja sredstva, a kada se ispune indikaktori i rezultati, dobit će kreditna sredstva koja nisu komercijalnog karaktera i dobivena su po veoma povoljnim uslovima.

sastanak-o-implementaciji-projekta-svjetske-banke-5

U diskusiji, predstavnici kantonalnih službi za zapošljavanje su izrazili svoju zabrinutost za provedbu na terenu te su zahtjevali uvid u nacrt projektnog dokumenta kao i detaljnije pojašnjenje projektnih aktivnosti i indikatora. S tim u vezi zaključci sa sastanka su sljedeći:

  1. Federalni zavod za zapošljavanje će dostaviti kantonalnim službama za zapošljavanje danas Nacrt projektnog dokumenta
  2. Vanredni kolegij direktora javnih službi za zapošljavanje biće održan u ponedjeljak
  3. Federalni zavod za zapošljavanje će sugestije i komentare kantonalnih službi dostaviti resornom ministarstvu
  4. Predstavnici Svjetske banke će dostaviti pojašnjenja vezana za definisanje programa APZ, a u odnosu na postojeću Uredbu zapošljavanja FBiH.

svjetska-banka-sastanak

Inače Projekat je pripremljen nakon širih konsultacija sa ključnim akterima na tržištu rada te su tokom pripreme uzeta u obzir i postignuća Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji već duže vrijeme, uz podršku Vlade Švajcarske radi na reformi JSZZ, sada sa već četiri  kantonalne službe i to JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije, JU Služba za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona te sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u kojoj je reforma i počela prije četiri godine. Zaključeno je da je neophodno da se slijedi reformski model koji se implementira kroz YEP uz podršku Vlade Švicarske, jer je taj model definisan kao uslov kroz dokumentaciju SVjetske banke.

Cilj Projekta Svjetske banke je da se poveća zaposlenost i formalno zaposlenje u privatnom sektoru odabranih grupa registrovanih nezaposlenih osoba, kao i da se ojačaju javne službe za zapošljavanje. Projekat će se sastojati od tri komponente i to: podrška aktivnim mjerama zapošljavanja; jačanje službi za zapošljavanje i podrška sistemu upravljanja i nadzora usluga zapošljavanja. Planirano je da se u periodu od  2016. do 2020. godine zaposli  33.000 ljudi, prvenstveno iz kategorije mladih i teško zapošljivih, te da se u rad JSZZ uvedu nove metode rada, efikasniji sistem praćenja i evaluacije, unaprijede aktivne mjere zapošljavanja, dakle uveliko unaprijedi situacija na tržištu rada i zapošljavanja.

Druge objave u kategoriji