Search

Prijavi se za EYCA međunarodni projektni tim

Evropska asocijacija omladinskih kartica (EYCA), kao krovna mreža sa sedištem u Briselu, je raspisala poziv zaentuzijastične, preduzetne i elokventne mlade volontere, koji bi zajedno sa centralom radili na razvoju programa za mlade i prikupljanju sredstava za te programe, popularnom – fundraisingu.

Da te podsetimo, Evropska omladinska kartica je benefit kartica koja se razvija u 39 zemalja Evrope i koristi je preko 5 miliona mladih ljudi. EYCA blisko sarađuje sa Evropskom komisijom, Savetom Evrope, Evropskim omladinskim forumom. Učešće u projektnom timu predstavlja odličnu šansu za sticanje dragocenog iskustva, učenje na međunarodnom planu i realizaciju zanimljivih ideja pod evropskim krovom.

EYCA kao svoj cilj ima mobilne i aktivne mlade u svim oblastima života, te je moguće zamisliti različite aktivnosti i različite teme koje bi programi mogli obuhvatiti (omladinska mobilnost, preduzetništvo, aktivizam, obrazovanje itd).

Pozivamo te da pošalješ svoju prijavu za evropski volonterski tim! Zauzvrat dobijaš šansu da radiš u dinamičnom okruženju, na evropskim projektima i stekneš međunarodno iskustvo mobilnosti za praksu!

Više informacija možeš naći u prilogu.

Prilog 1
Prilog 2

Srećno!

Druge objave u kategoriji