Search

Principi u komunikaciji – vidljivost i transparentnost u cilju dobrobiti za građane i građanke u BiH

U cilju unapređenja vidljivosti i načina komuniciranja zaposlenika, rukovoditelja i PR službenika projekata koje podržava Vlada Švajcarske u sklopu podrške BiH danas se u Sarajevu održava sastanak koji u fokusu ima upravo ovu temu, ali i planirane događaje tokom kojih će biti kontinuirano predstavljani rezultati i benefiti raznih vidova podrške. Tokom sastanka je bilo govora o primjeni jednakih komunikacijskih standarda i alata u procesima informisanja različitih javnosti i ciljnih grupa. 

Opšti je stav da sve aktivnosti koje se sprovode,  pa tako i one koje se odnose na informiranje moraju korisne, jasne i transparentne za krajnje korisnike prije svega građane i građanke u BiH, ali i institucije koje su partneri i koje imaju direktnu i indirektnu korist, te fokus nikako ne može biti na aktivnostima kao takvim nego na krajnjim rezultatima. 

 

 

Druge objave u kategoriji