Search

Priprema za razgovor sa poslodavcem mladih u Klubu za traženje posla Gradiška

U Birou za zapošljavanje u Gradišci na kraju 2015. godine bilo je evidentirano 6.401 lice koje aktivno traži posao. Evidentirano je 150 lica bez zanimanja, dok je među kvalifikovanim /KV/ radnicima najviše nezaposlenih bravara, metalostrugara, vodoinstalatera, automehaničara, stolara, konfekcionara, vozača teretnih kola, konobara i prodavača. Među nezaposlenima sa srednjom stručnom spremom najviše je poljoprivrednih, mašinskih i ekonomskih tehničara, te gimnazijalaca.

U okviru Biroa Gradiška aktivan Klub za traženje posla, namijenjen licima starosti od 18 do 30 godina. Klub mladima koji nisu zaposleni pruža podršku u traženju zaposlenja kroz struktuiran grupni savjetodavni rad. U 2015. godini edukaciju u Klubu za traženje posla u Birou Gradiška prošlo je više od 100 članova, od kojih je gotovo 40 već zaposleno. Od otvaranja kluba u septembru 2011.godine zaposleno je 208 nezaposlenih, ili čak 58% od ukupnog broja članova. Bolju apsolutnu efikasnost ima samo Klub Srbac, a rezultati su javno dostupni na rang listi na web stranici Projekta zapošljavanja mladih.

Slijedom dva cilja, prije svega kontinuirane podrške Klubovima za traženje posla, koji deluju unutar Zavoda za zapošljavanje RS kroz povezivanje sa različitim akterima koji pružaju mogućnosti za nezaposlene, u vidu zaposlenja, obuke, prekvalifikacije, kurseva, ali i osnaživanja socijalnog preduzeća „Funky Guerrilla“ koje je uspostavljeno uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) intenzivizirana je međusobna saradnja između Udruženja Most, društvenog preduzeća FG Grupa i Biroa za zapošljavanje Gradiška, a za dobrobit nezaposlenih u Gradišci. Klub za traženje posla Gradiška dobija paket podrške koji se odražava kroz sljedeće:

  • Simulacije intervjua za posao (u trajanju od 12 mjeseci, prema dinamici koju odredi Klub za traženje posla)
  • Stažiranje za maksimalno 3 člana Kluba za traženje posla u trajanju od 3 mjeseca u udruženju Most ili socijalnom preduzeću FG Grupa
  • Osiguranje obuka (naročito kurseva stranih jezika) za 9 polaznika Kluba za traženje posla (3 polaznika za engleski, 3 polaznika za francuski i 3 polaznika za italijanski jezik)
  • 3 prezentacije međunarodnih volontera u Klubu za traženje posla o iskustvima mladih u integraciji na tržište rada u zemljama EU
  • Uključivanje 2 člana Kluba za traženje posla u međunarodne projekte Erasmus, ukoliko budu ispunjavali uslove koji važe prilikom selekcije učesnika
  • Obuka 6 članova Kluba za traženje posla za šivenje/krojenje (obuka u trajanju od mjesec dana)
  • Zaposlenje 2 člana Kluba za traženje posla (iz gornje grupe 6 obučenih)

Svi mladi nezaposleni koji su prijavljeni na evidenciji Biroa Gradiška se mogu uključiti u Klub za traženje posla kako bi iskoristili neku od navedenih mogućnosti. Ove aktivnosti predstavljaju obogaćivanje sadržaja Kluba za traženje posla, kako bi se učesnicima ponudila više prilika za unapređenje njihovih vještina, sticanje iskustva i poboljšanje konkurentnosti na tržištu rada. Inače, motivacija za učešće u Klubu je odgovornost voditelja Kluba, odnosno Biroa Gradiška koji implementira Klub od septembra 2011. godine, i postiže zadovoljavajuće rezultate, te je do sada 145 mladih pronašlo posao zahvaljujući Klubu.

Ove aktivnosti doprinose većoj aktivaciji ali i zaposlenju mladih, te podizanju svijesti nezaposlenih da je socijalno preduzetništvo jedno od rješenja za akutni problem nezaposlenosti mladih.

Klub za traženje posla unutar Zavoda za zapošljavanje je razvijen u sklopu Projekta zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske.

Druge objave u kategoriji