Search

Priručnik: Priprema mladih za tržište rada

S obzirom da veliki broj mladih ljudi ima problem pri zapošljavanju jer ēesto ne poznaju dovoljno svoje sposobnosti i kapacitete te nemaju razvijene socijalne vještine, KJU „Porodično savjetovalište“ posebnu pažnju posvetila je ovoj problematici u želji da potakne sistemski pristup kako zajedniēkog djelovanja, tako i pružanja podrške profesionalcima koji rade sa mladima na poticanju njihove zapošljivosti.

Ustanova je provela istraživanje „Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju buduđe karijere“ čije je rezultate predstavila na Okruglom stolu „Psihosocijalna podrška mladima u razvoju buduće karijere“, nakon čega je formirana Radna grupa koja je pristupila izradi ovog priručnika.

Priručnik „Priprema mladih za tržište rada“ predstavlja spoj razliēitih institucionalnih iskustava u poticanju veđe zapošljivosti mladih. Priručnik je nastao u cilju davanja smjernica stručnjacima u pripremi mladih za tržište rada.

 

Druge objave u kategoriji