Search

Promocija Akcionog plana i izrada Platforme o socijalnom preduzetništvu Republike Srpske

Tokom nedavno održanog interresornog sastanka na nivou pomoćnika ministara kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu RS, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švajcarske tokom dogovorena je promocija Akcionih planova zapošljavanja (u cilju implementacije Strategije zapošljavanja Republike Srpskke 2016-2020). Sa obzirom da je je objavljen i Javni poziv za aktivne mjere zapošljavanja, koje realizuje Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u narednom periodu biće održani javni skupovi u kojem mogu učestvovati svi zainteresovani pojedinci.

U skladu sa prijedlogom Akcionog Plana za realizaciju Strategije zapošljavanja, koji u 2017. godini predviđa izradu i usvajanje Platforme za socijalno preduzetništvo Republike Srpske na događajima će javnoj raspravi biti predstavljen nacrt teksta Platforme. Od učesnika se očekuje značajan doprinos finalizaciji ključnih aspekata socijalnog preduzetništva: definicije, kriterija, vrijednosti i organizacionih oblika.

Javni skupovi će biti organizovani u saradnji Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske i Projekta zapošljavanja mladih prema sljedećem rasporedu:

Mjesto Datum i vrijeme Lokacija
Trebinje ponedeljak 10.04.2017. godine sa početkom u 10.00 časova   Skupština Grada Trebinje
 Istočno Sarajevo srijeda 11. 04. 2017. godine sa početkom u 10.00 časova Privredno društvo FAMOS Ulica Stefana Nemanje broj 5. Istočno Sarajevo
Bijeljina srijeda 12. 04. 2017. godine sa početkom u 10.00 časova Skupština grada  Bijeljina
Banja Luka ponedeljak  24. 04. 2017. godine sa početkom u 12.00 časova Republička uprava za inspekcijske poslove (Incel) Banja Luka
 Prijedor utorak 25. 04. 2017.godine sa početkom u 12.00 časova “Komunalni zavod” Prijedor
 Doboj četvrtak 26. 04. 2017. godine sa početkom u 12.00 časova    Skupština Grada Doboj

 

 

Druge objave u kategoriji