Search

Radni sastanak sa poslodavcima: “Jedni drugima trebamo”

Javna ustanova  “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) je danas u Sarajevu organizovala radni sastanak sa predstavnicima poslodavaca sa područja KS u svrhu otvaranja dijaloga o potrebama poslodavaca i unapređenja kvalitete posredovanja u zapošljavanju. Sastanku su pored  predstavnika Službe prisustvovali i predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH, Privredne komore Kantona Sarajevo, te 38 poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo.

Direktor JU “Služba za zapošljavanje KS” Igor Kamočaji kazao je da je današnji skup nastavak aktivnosti koje Služba provodi u posljednje dvije godine, te da je osnovni cilj unaprijediti odnose sa poslodavcima. Kada je riječ o rezultatima rada, Kamočaji je naveo da je “Služba za zapošljavanje KS” uspjela zaustaviti “galopirajuću stopu nezaposlenosti”.

“Konkretno, na evidenciji nezaposlenih u KS u 2012. godini imali smo 73.018 nezaposlenih, a danas se na toj evidenciji nalazi 71.915 osoba, od čega je 43.272 žene , a 31.158 ili 43,39 mladih“, pojasnio je Kamočaji.

Dodao je da su Vijesti Novo Sarajevo i Klub za traženje posla, koji je otvoren prošle godine u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj (SDC) i Projektom zapošljavanja mladih (YEP), a koji su dio reformi koje su u punom jeku, za kratko vrijeme postali nukleus i pokazatelj na koji način treba da funkcionišu biroi za zapošljavanje u budućnosti.

Kamočaji je podcrtao da je Klub za traženje posla namijenjen isključivo dugoročno nezaposlenim mladim osobama koji tokom obuke i savjetodavnog procesa usvajaju osnove poslovne komunikacije, uviđaju značaj timskog rada, posvećenosti poslu i lojalnosti i nakon obuke.

“Dosadašnji rezultati su pokazali da se između 20 i 40 posto mladih nakon ove vrste podrške zaposli ili radno angažuje kroz volonterski ili honorarni posao”, rekao je Kamočaji.

Kada je riječ o daljnjim reformama, najavio je da bi do kraja oktobra biroi za zapošljavanje Centar i Hadžići trebali početi sa radom na principu Biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo.

Kamočaji je podsjetio i da je “Služba za zapošljavanje KS” uvela nove tehnologije putem redizajnirane web stranice, gdje poslodavci mogu besplatno objaviti oglas na portalu Službe, ostaviti profil kompanije, komentar ali i postaviti pitanja. 

Također, dodao je, za nezaposlene osobe na web stranici je uvršten i savremeni alat za savjetovanja – e-biro, koji proces posredovanja čini bržim i efikasnijim.

Prisutnim se obratio i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i direktor predstavništva njemačke kompanije GOPA Ranko Markuš, koji je ocijenio da je današnji radni sastanak izuzetno važan, s obzirom na to da se na taj način ostvari bolja komunikacija između “Službe za zapošljavanje“, nazaposlenih i poslodavaca.

“Posao u bilo kojoj službi za zapošljavanje u BiH je najteži posao u javnoj službi BiH, jer služba posreduje između neadekvatnog obrazovanja, male tražnje za radnom snagom, netransparenih procedura zapošljavanja, i neaktive radne snage. Služba ima neefikasan miks aktivnosti, koji je fokusiran na pasivne mjere i ostvarivanje prava koja proističu iz nezaposlenosti. Sa druge strane služba ima odgovornost da opravda efkasnu potrošnju novca koji se u nju ulaže. To je prepoznala i Federalna vlada koja je usvojila strategiju jačanja funkcije posredovanja, a Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je prva služba koje je izmjenila sistematizaciju u skladu sa tom strategijom”, naveo je Markuš.

U okviru radnog sastanka prikazan je i edukativni animirani film Proces rada u birou za zapošljavnje iz kojeg su se mogli čuti i podaci da od 7 milijardi stanovnika  u svijetu, 3 milijarde traži posao i konkuriše na 1,2 milijarde radnih mjesta, a  1,8  milijardi  je nezaposleno, ali i šta treba uraditi kako bi služba prešla iz oasivne u aktivnu poziciju na tržištu rada.

Vlasnik “Ećo company” Suhad Ećo kazao je da je ta kompanija ranije aplicirala na programe “Službe za zapošljavanje KS”, te da su skoro svi zaposleni na taj način ostali raditi u toj kompaniji. Ećo smatra da je saradnja neophodna „jer jedni drugima trebamo“.

Hašim Medić, direktor Semikema, je rekao da bi trenutno mogao zaposliti 10 nezaposlenih lica, ali jednostavno nema odgovarajuću ponudu radne snage.  Zbog toga je jako bitno raditi intenzivno sa nezaposlenim licima, ali i da poslodavci imaju svoje lične kontakt osobe u službi.

Haris Dizdarević, direktor Hazartona iznio je mišljenje da se svi zajedno moraju približiti tržištu koje je nemilosrdno i teško. Politika prema njemu ne pomaže privatnom sektoru nego odmaže. Samo su troškovi struje 10% ukupnih troškova njegove kompanije, što je smatra neizdrživo. Pored toga neadekvatna radna snaga se ne može odmah pustiti proizvodni proces, pa to troškove po radniku značajno uvećava. Do sada je Hazarton uložio 2 miliona KM u edukaciju radnika. Gospodin Dizdarević smatra da je neophodno da YEP i GOPA podržavaju službu da se približi tržišnim uslovima poslovanja, ali i da ne treba raditi samo sa službama već i sa institucijama na unarjeđenju poslovnog ambijenta.

Safudin Čengić, generalni direktor Centrotransa, smatra da je izuzetno značajno da se krenulo u dijalog sa poslodavcima, ali da je razgovor o ponudi radne snage razgovor koji kreće sa dna, a ne sa vrha. Kreiranje poslovnog okruženja bi bio razgovor koji bi išao u pravom smjeru, pa je pozvao službu za zapošljavanje da inicira razgovore sa školskim sistemom i institucijama koje se bave kreiranjem poslovnog ambijenta, za koji smatra da se trenutno kreira od nestručnih ljudi. Služba mora da preuzme koordinirajuću ulogu između institcija koje su bitne poslodavcima, sa čime su se složili i predstavnici Megatrade i Energoinvesta.

Rasprava je bila izuzetno korisna, a služba je od strane poslodavaca ocjenjena kao “najbliža institucijama”, te bi uloga službe bila značajnija ukoliko bi se reformisalo poslovno okruženje, a ne da se ulažu značajnije svote u aktivne mjere. U zaključcima radnog sastanka je dogovoreno da se nastavi saradnja sa poslodavcima, te da će poslodavci uzeti učešće u sajmu koji služba organizuje, a direktor službe je preuzeo obavezu da na narednom sastanku budu prisutni i predstavnici obrazovnog sektora, ministarstva koja kreiraju poslovno okruženje, inspekcija i drugih zainteresovanih aktera.

Slike sa današnjeg događaja su dostupne u galeriji.

 

 

Druge objave u kategoriji