Search

Razgovori o “Reformskom paketu” u Filijali Trebinje

Danas se u Filijali Trebinje Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske održao sastanak između mr. Dragana Popovića, rukovodioca Filijale i dr Ranka Markuša, rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih na temu dalje reforme kojom će u narednom periodu biti obuhvaćene sve javne službe/zavodi za zapošljavanje.

Filijala Trebinje do sada nije bila uključena u reformske procese  koje YEP-a provodio u saradnji sa ZZZRS, a koji su  se odnosili na uvođenje novog modela rada, jer je fokus bio na Filjalama Doboj i Banja Luka, te na sistemske promjene na nivou ZZZRS, gdje se radilo na uvođenju novih metoda rada, te razvoju sistema za mjerenje učinaka, sistema za elektronsko praćenje učinaka kao i aktivne mjere grupnog savjetovanja Klub za traženje posla u 11 biroa u Republici Srpskoj.

Tokom današnjeg sastanka se razgovaralo o budućim koracima u svjetlu dalje implementacije YEP-a kao i realizacije kreditnih sredstava Svjetske banke koja će se također odnositi na reformu tržišta rada,  aktivnih mjera te administriranja prava po osnovu nezaposlenosti  i to slijedom modela koji je testiran kroz implementaciju Oglednih biroa (u ZZZRS u birou Doboj – Filijali Doboj i birou Banja Luka – Filijala Banja Luka) u sklopu aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih.

Kada je u pitanju reforma koja je pred svim službama za zapošljavanje u BiH, švajcarski Projekat zapošljavanja mladih će u njenom provođenju imati vodeću ulogu, pa je u tom smislu i saradnja sa Svjetskom bankom zapravo harmonizirani strateški pristup kojim se želi unaprijediti rad i funkcionisanje javnih službi za zapošljavanje, sa ciljem da se unaprijede usluge za nezaposlene i poslodavce. Ključni principi reforme su razdvajanje administrativnog i savjetodavnog rada te standardiziranje usluga indivudalnog i grupnog savjetodavnog rada u javnim službama za zapošljavanje.

Do sada je YEP, kada je u pitanju Filijala Trebinje pružio tehničku podršku u vidu rješavanja problema u informacionom sistemu, dok se na Filijalu Trebinje također odražava reforma koja se sprovodi na nivou cijelog Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Vlada Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih pruža kombinovanu stručnu i infrastrukturnu podršku reformi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. U proteklih par mjeseci stvoreni su infrastrukturni preduslovi za uvođenje novog modela rada u tri biroa  (biroi Modriča, Teslić i Gradiška), te organizaciju “Uvodne obuke” za zaposlenike ovih biroa kako bi mogli početi sa primjenom novih metoda rada.

oglasna ploča

 

Druge objave u kategoriji