Search

Borba protiv nezaposlenosti mladih na lokalnom nivou

Evropska unija mnogo pažnje polaže na saradnju svih aktera na tržištu rada u borbi sa nezaposlenošću mladih. Jučer je u Dordrechtu, u Nizozemskoj, održan sastanak koji je za cilj imao razmjenu znanja i iskustava te otkrivanje mogućnosti izgradnje kapaciteta opština kako bi one mogle pružati usluge mladima. Domaćin događaja je bilo nizozemsko Ministarstvo za socijalna pitanja i zapošljavanje.

Imajući u vidu ove tendencije u razvoju politika za made, YEP uključuje opštine kroz lokalne incijative, među kojima se može istaći saradnja INTERFOB-a i Udruženja Most sa opštinom Gradiška, te saradnja KULT-a i nekoliko opština širom BiH na razvojima preduzetničkih programa za mlade. Lokalne inicijative se finansiraju bespovratnim grantovima u iznosu od 270.000 KM, dok se preostalih 30 posto finansira iz budžeta lokalnih zajednica, što ukazuje na posvećenost aktera na lokalnom nivou pitanju zapoljavanja mladih. Kao rezultat ovih aktivnosti je već zaposlenih 80 mladih ljudi, a očekuje se najmanje 120 zapošljavanja do marta 2014.godine.

S ciljem evaluacije i planiranja budućih aktivnosti projekta u posjeti Bosni i Hercegovini su šefica SDC za BiH gđa. Guha i šefica SDC za zapadni Balkan Mrs Bruchez Brugger koje će zajedno sa direktorom SDC u BiH g. Gunternom i njegovim zamjenikom g. Kramerom u toku današnjeg dana obići nekoliko YEP lokacija, među kojima Biro Banjaluka, Klub za traženje posla Banjaluka i lokalnu incijativu Udruženja Most “Funky Guerilla” u Novoj Topoli, selu pored Gradiške.

(Foto: Lijevče polje, Nova Topola)

Druge objave u kategoriji