Search

Reformski paket: Infrastrukturno uređenje podružnica Konjic, Jablanica i Prozor

Sukladno potpisanom Ugovorom između Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, sa ciljem pružanja kvalitetnijih usluga za klijente Službe i osiguranja ravnopravnog položaja svih nezaposlenih lica, a u skladu sa definisanim potrebama i izrađenom projektnom dokumentacijom u tijeku su radovi u podružnicama Konjic, Jablanica i Prozor. 

Podsjećamo, cilj reformskog procesa je uvođenje i primjena novih metoda rada sa klijentima u službama za zapošljavanje, a preduslov za inovativnim pristupima je svakako modernizacija radnog prostora u kojem djeluju biroi za zapošljavanje. Promjena radne sredine pozitivno utiče kako na radnike službi za zapošljavanje koji zbog osjećaja veće odgovornosti žele pružiti maksimum napora u pružanju kvalitetne usluge, ali utiče i na krajnje korisnike usluga službi za zapošljavanje jer se u prijatnom ambijentu i oni osjećaju drugačije i mogu zahtjevati širi dijapazon usluga. 

Modernizacija prostorija u podružnicama Službe za zapošljavanje HNKŽ je praćenja i osposobljavanjem zaposlenika, kako internim resursima tako i kroz podršku Projekta YEP za usko specijalizirane teme, a shodno kompetencijskom okviru i planom obuka. Krajnji cilj insfrastrukturne podrške i izgradnje ljudskih kapaciteta je kvalitetnija usluga prema klijentima Službe.

 

 

 

Druge objave u kategoriji