Search

Reformski paket: Inkluzivni pristup u pružanju usluga nezaposlenima u Birou Kladanj

U Birou Kladanj – Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona završeni su radovi na prilagodbi prostorija novom modelu rada pa će i ovaj biro započeti sa pružanjem usluga prema novom modelu rada od polovine novembra kada je planirano njegovo svečano otvaranje. 

Tokom procesa prilagođavanja infrstrukture vodilo se računa i omogućavanju pristupa birou za nezaposlena lica koja imaju posebne potrebe te je izgrađena prilazna rampa u cilju da se usluge biroa učine dostupnim svim klijentima biroa. Ovakav pristup primjenjen je u svim službama gdje postoje objektivne potrebe kao što je to bio slučaj i sa Službom za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (Podružnica Odjeljenje I).

Pristupna rampa – Biro Kladanj

Projekat zapošljavanja mladih je uz podršku Vlade Švajcarske, pored stvaranja infrastrukturnih preduslova, osigurao obuke za zaposlenike ove službe kako bi oni bili osposobljeni za provođenje novog modela rada, te je razvijena nova web stranica službe i  podržana izrada promotivno-informativnih materijala. Svi ovi koraci provode se u skladu sa vizulanim riješenjima koji podrazumijevaju identičan branding i infrastrukturna rješenja, i poslovne procese u svim službama koje su dio reforme koju provodi YEP.

 

Druge objave u kategoriji