Search

Reformski paket: Napredna obuka za savjetodavce Filijale Prijedor

Danas se nastavlja sa aktivnostima u Banjoj Luci gdje YEP implementira specijalističku obuku za savjetodavce na temu “Identifikacija potreba nezaposlenih i Individualni planovi zapošljavanja” koja je dizajnirana temeljem Plana obuka JSZ i Kompetencijskim okvirom za ključne poslovne procese u JSZ, kao i rezultatima Analize potreba za obukama koju je obavio Projekat YEP.  Obuci prisustvuju savjetodavci iz filijale Banja Luka i filijale Prijedor.

Nakon održane obuke, u narednim danima bit će pružena coaching podrška savjetodavcima obje filijale, a u cilju jačanja kapaciteta savjetodavaca na individualnom nivou, pri čemu se koristi standardizirana Metodologija za coaching savjetodavaca koju je razvio YEP a istu predstavio JSZ tokom Foruma službi zapošljavanja u Sarajevu. 

 

Druge objave u kategoriji