Search

Reformski paket: Nastavak saradnje sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Danas je održan sastanak između menadžmenta Službe za zapošljavanje KS i Projekta YEP, na kojem su adresirane aktuelne aktivnosti i napredak u implementaciji “Reformskog paketa” u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Razgovarano je planu obuka Službe za zapošljavanje KS, pri čemu podršku u specifičnim temama pruža i stručni tim Projekta YEP te se u tom smislu tokom septembra i oktobra održavaju različite obuke koje adresiraju teme poput saradnje sa poslodavcima, aktivne mjere i komunikacijske vještine. 

Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje po pitanju evaluacije Individualnih planova zapošljavanja, te je usvojena metodologija za profilisanje nezaposlenih osoba, koja će predstavljati sastavni dio Uputstva za rad opštinskih biroa. Pored toga razgovarano je o modalitetima saradnje na dizajniranju aktivnih mjera samozapošljavanja, kako bi se na taj način iskoristili efekti obuka iz preduzetništva za zaposlenike službi za zapošljavanje, odnosno kako bi se pružila adekvatna mentorska podrška nezaposlenim osobama koji apliciraju za sredstva za samozapošljavanje.

Uvezivanje savjetodavnog rada sa dostupnim aktivnim mjerama postaje jedan od ključnih postulata novog modela rada, jer u suprotnom savjetodavna podrška posebno u nerazvijenim opštinama ne može dati puni efekat.

 

Druge objave u kategoriji