Search

Reformski paket: Počela obuka za treću grupu evidentičara javnih službi/zavoda za zapošljavanje

Danas je u Tesliću počela dvodnevna obuka namijenjena osoblju javnih službi/zavoda za zapošljavanje koji obavljaju administrativno-evidentičarske poslove. Nakon što su nedavno usvojeni planovi obuka od strane javnih službi uz stručnu i tehničku podršku YEP-a, tokom aprila će se na četiri lokacije realizirati dvodnevne obuke kojima će biti obuhvaćeno blizu 200 zaposlenika svih javnih službi za zapošljavanje u BiH (kantonalne Javne službe za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH).  

Obuka se odnosi na jačanje vještina u odnosu na standardizaciju poslovnih procesa u šalter sali i komunikacijske vještine. Treneri su prof.dr. Nedim Čaušević i gđa Dženana Alađuz.

Nakon obuke, standardna praksa je da polaznici polažu pismeni test kako bi se provjerila efikasnost same obuke i nivo stečenog znanja. Nakon ove grupe, slijedi još jedan zaključni ciklud koja će se održati u Mostaru čime će svi zaposlenici koji obavljaju administrativne poslove u Javnim službama za zapošljavanje biti obučeni i certificirani za prvi nivo Uvodne obuke. 

Druge objave u kategoriji