Search

Reformski paket: Početak radova u podružnici Konjic

Danas se u Konjicu održao sastanak a vezano uz početak građevinskih radova i prilagodbe infrastrukture u ovoj podružnici a kako bi se u konačnici mogle implementirati aktivnosti vezano uz potpunu provedbu reformskog procesa. 

U okviru predviđenog procesa infrastrukturne prilagodbe podružnica u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu planirano je renoviranje 5 podružnica od kojih je prva po redu podružnica Konjic. 

Podsjećamo, cilj reformskog procesa je promijeniti biro u fizičkom smislu (renoviranjem i tehničkom opremom), ali je fokus na promjeni radnih praksi. U skladu sa navedenim prema novom modelu rada potrebno je sljedeće:

  • Podijeliti poslove na evidentičarske i savjetodavne,
  • Uvođenje individualnog i grupnog savjetovanja, 
  • Organizovati poslove posredovanja u skladu sa potrebama poslodavaca,
  • Obučiti radnike biroa da sprovode nove metode rada,
  • Prilagoditi prostorije novim metodama rada savremenom šalter salom, kancelarijama za savjetodavce i prostorijom za grupni rad sa nezaposlenim osobama,
  • Razviti IT sistem i uvesti sistem praćenja i upravljanja učincima kako bi se utvrdili efekti novih metoda rada.

Praksa pokazuje da uvođenje moderne službe za zapošljavanje zasnovane na pilot inicijativama u skladu sa najboljim praksama iz Europe, može voditi ka efikasnijem sistemu. Ovaj pristup podrazumijeva rad sa osobljem na terenu (biroima za zapošljavanje) na promjeni organizacione strukture i sistema rada, mijenjanje filozofije fokusirane na korisnike usluga, orjentaciju na učinke rada, te unapređenje radnih praksi i mijenjanje fizičkog okruženja. 

Druge objave u kategoriji