Search

Reformski paket: Radna grupa Županijskog zavoda za upošljavanje Livno

Danas se u Livnu, u prostorijama Županijskog zavoda za upošljavanje Livno održao sastanak radne grupe koji je u cilju imao obraditi nekoliko bitnih tema a to su predstavljanje i usvajanje Poslovnika o radu Radne grupe, usvajanje Situacione analize, te predstavljanje i usvajanje investicionog plana. 

Županijski zavod za upošljavanje Livno i formalno se pridružio provedbi Reformskog paketa nakon što je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji što je bio i prvi korak za dalje aktivnosti.

“Reformski paket koji provodi Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske  podrazumijeva skup elemenata čijim se provođenjem unapređuje rad Javnih službi za zapošljavanje i predstavlja holistički pristup – prilagođavanje infrastrukture, nove savjetodavne alate, uvođenje sistema za praćenje učinaka i sl. sve u cilju da bh službe u najvećoj mogućoj mjeri usklade svoj rad sa trenutnim evropskim standardima i praksama”.  

Socioekonomska slika Županije

U cijeloj Županiji socioekonomska situacija je prilično teška kako prema statističkim parametrima (naprimjer: najniža prosječna plaća u FBiH), tako i prema informacijama Zavoda koje potvrđuju tezu masovnog odlaska radne snage iz ove županije.

U protekle dvije godine došlo je do masovnog odlaska ne samo nezaposlenih nego i osoba koje su bile zaposlene, što otežava situaciju za postojeće poslodavce, koji će, vjerovatno, morati postepeno podizati razinu mjesečnih primanja ukoliko žele imati veće šanse da zadrže radnike. Nema mnogo aktivnosti kad je riječ o otvaranju novih radnih mjesta i novom ulaganju, kao ni ekonomskih aktivnosti koje bi imale veoma pozitivan utjecaj na ekonomsko stanje, ali se situacija razlikuje od općine do općine.

U Livnu, gdje je veći dio zaposlenih u javnom sektoru, situacija po pitanju otvaranja novih radnih mjesta uglavnom stagnira. U Tomislavgradu situacija je bolja kad je riječ o otvaranja novih radnih mjesta (nedavni dolazak „Preventa“ d.o.o), jer je većina osoba koje imaju posao, zaposlena upravo u privatnom sektoru.

Županija 10 zauzima posljednje, deseto mjesto prema indeksu razvijenosti u FBiH. Od šest općina Županije 10, općine Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo pripadaju izrazito nerazvijenim općinama, a općina Kupres pripada nedovoljno razvijenim općinama.

 

Druge objave u kategoriji