Search

Reformski paket: Saradnja sa poslodavcima na lokalnom nivou – nove radionice za šefove biroa službi FBiH

Danas se u Sarajevu održava radionica za šefove biroa/podružnica/ispostava službi/zavoda za zapošljavanje FBiH koja za cilj ima obraditi osnovne postulate strategije i izrade plana saradnje sa poslodavcima, kao i moguće modalitete te njihovu praktičnu implementaciju na lokalnom nivou. 

Radionica je održana i prije dva dana kada je ukupno 20 predstavnika/ca službi za zapošljavanje FBiH učestvovalo u aktivnostima usmjerenim na edukaciju o jačanju strateških segmenata saradnje sa poslodavcima.

Učesnici današnje radionice su šefovi biroa iz 5 službi/zavoda za zapošljavanje – Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, Županijskog zavoda za upošljavanje Livno, Službe za upošljavanje Županije Posavske Orašje te predstavnici Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke. 

Današnjoj radionici takođe prisustvuju i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje ali i predstavnici Projekta podrške zapošljavanju. 

Druge objave u kategoriji